Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

Gjatë trajnimit do të njiheni me të gjitha elementët dhe karakteristikat e ndërtimit me PHP. Të këshilluar vazhdimisht do të mund të realizoni projekte të çdo niveli. Çdo punim do të shërbejë bindshëm për pasurimin e dosjes suaj dhe avantazhimit gjatë procesit të punësimit.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Portfolio
 • Landing Page
 • Website i pështatshëm për çdo pajisje
 • Galeri fotosh
 • eCommerce
 • Portfolio
 • Blog
 • Website për agjenci turistike
 • Website për restaurant/ bar
HTML
 • Introducing WEB TECHNOLOGIES
 • HTTP
 • Static/ Dynamic WEB
 • Introducing to HTML
 • HTML Syntax
 • Basic HTML Template
 • Heading Tags
 • HTML List
 • HTML Table
 • Linking to Other Pages
 • Including Media
 • Lab Exercises for html
CSS
 • Introducing to CSS
 • CSS Syntax
 • CSS Inclusion
 • CSS Units
 • CSS Layouts
 • Various CSS Attributes
 • Lab Exercises for CSS
JavaScript
 • JavaScript Programming Language
 • Control Flows
 • Strings/ Vectors
 • Functions
 • Objects/ JSON
 • DOM
 • Lab Exercises for JavaScript
jQuery
 • Introducing To jQuery
 • Selecting And Modifying Through jQuery
 • Events
 • Animations, Effects
 • JavaScript Plugins
 • Lab Exercises for jQuery
Bootstrap
 • Introducing To Bootstrap, Responsive CSS Framework
 • Bootstrap CSS
 • Bootstrap COMPONENTS
 • HTML5 Forms
 • HTML5 Media (Other)
 • CSS3
 • Lab Bootstrap, HTML5 And CSS3
PHP
 • Introduction To PHP
 • Expressions And Operators
 • Function
 • Form Handling
Laravel
 • Introduction to Laravel
 • What is Composer
 • Data structure
 • What is artisan
 • Routes and their types
 • Middleware
 • The controllers
 • Request and response
 • Views and blade
 • Databases and data sizes
Git & GitHub
 • Git
 • GitHub
 • Git vs GitHub
 • GitHub Repository
 • Branch
 • Clone

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

80% e të gjithë faqeve janë ndërtuar duke përdorur PHP

€84902

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Front-end Developer
 • Web developer
 • Zhvillues i aplikacioneve Desktop
 • Back-end developer
 • Full stack developer

Kompanitë

 • IBM
 • Amazon
 • Google
 • Infinite Computer Solution
 • Webley
 • United Media

  Certifikohu

Çertifikata-Web Development PHP

  Kohëzgjatja:

12 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

PHP është falas dhe ekzekutohet në anën e serverit që do të thotë se funksionon në serverin web. Ndihmon në ndërtimin dhe lidhjen me databazën.

Krahasimi ndërmjet PHP dhe Python për ndërtimin e faqeve të web-it, është se PHP ka një gamë të gjërë të framework-ve dhe sintaksës ndërsa Python ofron një sintaksë të pastër, më të thjeshtë dhe të shpejtë.

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë