Projektet më të mirë

Internship

Të jesh pjesë e një internshipi, do të thotë të bashkëpunosh si një ekip, për të arritur rezultatin përfundimtar. Qëllimi kryesor është aplikimi i të gjitha njohurive të marra në një projekt konkret, si dhe sfidat për të arritur targetin, brenda afateve të vendosura. Dominusoft i ofron çdo kursanti, që realizon një projekt të plotë, mundësinë për të qenë pjesë e një grupi, për ndërtimin e një website, për një afat kohor 80 orësh.

Praktika mësimore

Dominusoft Education ofron mundësinë e praktikave mësimore, për studentët e viteve të fundit, të cilët janë në prag diplomimi. Me një kohëzgjatje prej 80 orësh, ju do të keni mundësinë të punoni, në grupe prej 4-5 vetash për ndërtimin e një projekti. Do të angazhoheni në detyra që janë të përshtatshme dhe të dobishme për natyrën e studimeve tuaja. Në praktikat mësimore pjesëmarrësit do të arrijnë të marrin eksperiencë të mirëfilltë në fusha të tilla si: Digital Marketing, Programim, Design.

JE - Job Experience

Sonila, një studente e talentuar nga Universiteti i Tiranës, u bë pjesë e internship-it në Dominusoft, ka shfrytëzuar plotësisht njohuritë e saj në teknologjitë web - HTML, CSS dhe Javascript - për të ndërtuar një website inovativ. Kjo platformë ofron një përvojë intuitive për pëedoruesit për të shfletuar dhe kërkuar vende të lira të punës në mënyrë efikase dhe të përshtatshme për nevojat e tyre.

Digital Marketing Website

Një faqe interneti që ofron konsulta për fushat e marketingut? Absolutisht që po! Grupi i studentëve nga Universiteti Metropolitan Tirana, Ervis, Klei, Gensa, dhe Darling përdorën të gjitha përvojat e tyre për të ndërtuar një ndërfaqe përdoruesi tërheqëse dhe efektive.

Grupi Graphic Design

Pjesëmarrja në një trajnim profesional pranë Dominusoft nuk të zhvillon vetëm në aspektin profesional, por gjithashtu të ofron mundësinë për të ndjekur internship dhe të ndihmon në ndërtimin e miqësive të reja. Grupi tregoi një angazhim maksimal në krijimin e brandeve, postimeve në rrjetet sociale dhe më shumë për një spektër të gjerë biznesesh si kinema, pasticeri, librari dhe dyqane për pajisje kompjuterike.

ClickPlex Cinema

Të krijosh një protofolio si programues frontend duhet te kesh sa më shumë projekte. Katia ka filluar të ndërtojë një portofolion tërheqës si programuese frontend duke përfshirë dy projekte: 1. Projektin e zhvilluar gjatë trajnimit në Web Development Python; 2. Projektin e zhvilluar gjatë internship-it. Edhe pse Katia ka vetëm dy projekte në portofolin e saj aktual, përfshin një gamë të gjerë të teknologjive web.

PC STORE

Pjesëmarrja në panairët e organizuar ofron mundësinë për të eksploruar opsionet e praktikës së punës në programin web, për të zhvilluar përvojën dhe aftësitë në fushën e frontend-it në Dominusoft. Ky është rasti kur studentët e Universitetit Metropolitan Tirana, Andi, Angjelos, Kevin dhe Paulo u angazhuan në ndërtimin e një faqeje interneti që promovon pajisje kompjuterike, duke përfituar nga mundësitë e zhvillimit profesional.

Praktikë Mësimore

Ndjekja e praktikës mësimore në Dominusoft jo vetëm të jep mundësinë për të angazhuar në projekte reale dhe punën në grup, por gjithashtu të ndihmon të zhvillosh dhe përmirësosh aftësitë në teknologjitë e ndryshme. Studentët e FTI-së, Artemida, Ergys dhe Vesa krijuar një faqe interneti duke përdorur teknologjitë e web-it, duke demonstruar një përqendrim të lartë në aplikimin e njohurive të tyre.

Blog Travel

Travel Blog Website u krijua nga bashkëpunimi i Fjonës dhe Alesia, dy frontend developer. Ata shfrytëzuan njohuritë e tyre në HTML, CSS dhe JavaScript për të krijuar një platformë tërheqëse dhe funksionale.

Wander Travel

Suanda, alumni në Graphic Design, ju bashkua programit të internship. Ku u angazhua në krijimin e brandi-it të agjensisë Wander Travel. Gjatë internship-it zhvilloi dhe aplikoi njohuritë në paketën Adobe.

The Football Nation

Renald u bë pjesë e internship-it dhe zhvilloi portofolion e tij me një projekt tjetër. Projekti u zhvillua duke përdorur teknologjitë MERN.

Praktikë Mësimore

Projektet e realizuara në grup, ashtu si një ekip i vërtetë janë projektet të mira, të zhvilluara profesionalisht! Në Dominusoft, eksperienca e Praktikës Mësimore, zhvillohet si një eksperiencë e vërtetë pune, ku secili mban një pozicion të caktuar pune me tasket specifike dhe raportimet javore për një projekt real! Praktika Mësimore për studentët e Universiteti Epoka, zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit që Dominusoft ka me Universitetin!

Land Lore

Kush tha që kreativiteti është i lindur! Kreativiteti kërkon vetëm KURAJO, punë sistematike dhe vullnet njësoj si Selina Ndërkohë, Dominusoft-in e ke bashkëpunëtor që të krijon mjedisin e duhur!

Praktikë Mësimore

Eksperiencat e Praktikës Mësimore në Dominusoft Education, janë eksperienca të vërteta pune! Projektet e realizuara në grup gjatë praktikës mësimore, ashtu si një ekip i vërtetë janë projektet të mira dhe të zhvilluara profesionalisht! Së fundmi na u bashkuan për të zhvilluar praktikën mesimore, studentët e FTI/ UPT, kjo falë marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin.

Tig Estate

Tea dhe Iraklisi, programues PHP arriten të ndërtonin website-in Real Estate plotësisht funksional. Çdo person mund të marrë informacionet e nevojshme dhe të komunikojnë (rezervojnë takime), agjentët mund të reklamojnë administrojnë pronat.

Praktikë Mësimore

Praktikë Mësimore është një mundësi për të zhvilluar njohuritë dhe për të fitur eksperience në profesionin e zgjedhur. Sara zhviloi aftësitë e saj në krijim e një website i gjithi i përshtashëm për madhësi të ndryshme ekranesh.

Internship - Graphic Design

Vendimet për Karrierën, nuk duhet lënë rastësisë! Në Dominusoft, përfshirja në një prej trajnimeve tona të siguron menjëherë edhe një program internship-i, ku do të përfshiheni në një eksperiencë të vërtetë pune në zhvillimin e një projekti real!

Drink and Eat Lab

Pas përfundimit me sukses të trajnimit në JAVA, Erisa u bë pjesë e internship ku u angazhua në krijimin e website Drink and Eat Lab.

Praktikë Mësimore

Travel Lovers, blogu i destinacioneve i krijuar nga grupi i vajzave të ardhura nga Fakulteti i Teknologjise se Informacionit. Në kuadër të bashkëpunimit, për zhvillimin e praktikave profesionale, vajzat ndërtuan blogun duke përdorur teknologjitë e web-it.

Vitta

Serena, kursantja e talentuar e Graphic Design, u angazhua në programin e internship në krijimin e brandit të kompanisë Vitta. Duke përdorur programet Adobe, u angazhua jo vetëm në krijimin e brandit por edhe kurimin e rrjetet sociale dhe krijimin e posterave të eventet që do të zhvillohen nga Vitta.

Praktikë Mësimore

Në kompaninë Dominusoft, grup vajzash nga Universiteti Bujqësor i Tiranës kanë zhvilluar praktikën mësimore. Ato u angazhuan në ndërtimin e një faqje interneti e-commerce për veshje për fëmijë. Ato kanë përdorur një kombinim të teknologjive si HTML, CSS dhe JavaScript për të zhvilluar website-in dhe për ta bërë atë të përshtatshme për browser dhe të pajisjeve të ndryshme.

Wolf

Dy shokët, Anxhelo dhe Gazmir, përfunduan me sukses trajnimin e Web Development Python. Gjatë periudhës së ndjekjes së internship-it, ato u angazhuan në ndërtimin e website-it ecommerce Wolf.

Praktikë Mësimore

The Tech Radar, një blog ku gjeni artikujt më të fundit të teknologjisë, është zhvilluar nga grupi i studentëve të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit. Ato ndoqën praktikën mësimore pranë Dominusoft.

Regius

Amorelda, vjen nga një fushë komplet ndryshe nga ajo e Graphic Design. Pranë Dominusoft Education ndoqi trajnimin në Graphic Design dhe internship-in në Dominusoft. Ajo u angazhua në krijimin e brandit Ragius.

Praktikë Mësimore

Grupi i studentëve të ardhur nga Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, përfunduan me sukses praktikën mësimore pranë Dominusoft. Ato u angazhuam në krijim e një website, në frontend. Website GYM është një website multipage, i gjithë responsiv për madhësi të ndryshme pasjisjesh dhe funksional me JavaScript.

Real Estate

Suela - frontend developer dhe Enxhi - fullstack developer, punuan së bashku për të krijuar një website të plotë për kompaninë Real Estate. Ato përdoren teknologitë si: HTML, CSS, JavaScript për pjesën e frontend dhe Python - Django në pjesën backend.

House of Bohema

Grisilda dhe Gesmir, pas përfundimit me sukses të trajnimit në Web Development Python, vazhduam të praktikonin dhe të thellonin njohuritë e tyrë në intrenship duke ndërtuar një website Ecommerce. Një website i gjithi responsiv dhe funksional.

Brand

Për të fituar një eksperiencë të vërtetë punësimi, Alesia ju bashkua grupit të internship-t. Ajo u angazhua në krijim e plotë të brandit të një grupi joformal.

Praktikë Mësimore

Ornela, nga Kolegji Universitar LOGOS, ndoqi praktikën profesionale pranë Dominusoft. Projekti me të cilin u angazhua ishte ndërtimi i një E-commerce për mobilie duke përdorur teknologjitë MERN (Mongo DB, Express JS, React JS, Node JS).

Praktikë Mësimore

Ani, nga Kolegji Universitar LOGOS, ndoqi praktikën profesionale pranë Dominusoft. Projekti me të cilin u angazhua ishte ndërtimi i një E-commerce për produkte caji duke përdorur teknologjitë HTML, CSS, JavaScript dhe Python-Django.

Praktikë Mësimore

Gezim, nga Kolegji Universitar LOGOS, ndoqi praktikën profesionale pranë Dominusoft. Projekti me të cilin u angazhua ishte ndërtimi i një E-commerce për mobilie duke përdorur teknologjitë MERN.

Cyclon

Jorgena dhe Adhurim zgjodhen te ndiqnin trajnimin në Web Development PHP. Përkushtimi i tyre dhe mbrojtja e projektin i mundësuan pjesëmarrjen në programin e internship. Puna në grup solli zhvillimin e një website fullstack Blog, ku backend u zhvillua me teknologjine PHP në framework-un Laravel.

Extend Beauty

Eljesa, pas përfundimit me sukses të trajnimit Graphic Design, u bë pjesë e internship. Gjatë zhvillimit të internship-it Eljesa u angazhua në ndërtimin e logos, kartëvizitës, flyer, postimeve në rrjetet sociale, duke përdorur programe si Photoshop, Illustrator, Indesign.

Praktikë Mësimore

5 studentë të Fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit ju bashkuan Dominusoft për të zhvilluar praktikën profesionale. Ato u angazhuan në ndërtimin e websiteve Blog (Blog rreth filmave më të fundit dhe Blog rreth atraksioneve turistike në Shqipëri).

Mindset

Kejsi dhe Enkela u njohën me programin e internship-it të ofruar nga Dominusoft nëpërmjet website-it. U bënë pjesë e internship-it dhe ndërtuan një website full responsiv duke përdorur teknologji të frontend.

Tulue

Nisja e një karriere si Frontend Developer nuk ishte aspak e vështirë për Joanën. Pas ndjekjes së trajnimit dhe internship-it, Joana ndërtoni dy website duke përdorur HTML, CSS dhe JavaScript

Matrix

Eksperienca e Islit në Dominusoft nisi me trajnimin në Graphic Design. Gjatë trajnimit mori të gjitha njohuritë e nevojshme në paken Adobe. Eksperienca e tij nuk përfundoi me trajnimin, por vazhdoi të përmirësojë njohuritë në programin e internship-it duke krijuar brand-in për MATRIX.

1ou2Coktail

Pas përfundimit të trajnimit në Web Development Python, Edmondi dhe Elisi u bënë pjesë e internship-it. Ato u angazhuan në ndërtimin e website-it 1ou2Coktail duke përdorur teknologji të frontend si: HTML, CSS, JavaScript dhe teknologji të backend-it si: Python - Django.

Real Estate

Gjatë 80 orëve të internshipit grupi i formuar nga Kejsi, Migena, Igli dhe Myrteza ndërtuan website “Real Estate. Secili pjesëtar punoi në pjesën e Front-end duke përdorur teknologjite HTML, CSS, JS, Bootstrap dhe ndërtuan pjesën e Back-end me anë të Python dhe framework Django, një website i plotë dhe responsive. Ku prezantuan agjentët dhe prona të kategorive të ndryshme.

Optimizimi i Web Dominusoft

Erald Berberi, fillimisht u njoh me Dominusoft Education në rrjetet sociale dhe më pas tek website-i i kompanisë. Pas vlerësimit, j'u komunikua të bëhej pjesë e ekipit për projektin "Ri-ndërtimi i faqes web të Dominusoft Education". Gjatë këtij projekti u angazhua për pjesë e Digital Marketing & SEO, me qëllim optimizimin e elementëve dhe kontentit të faqes së re. I gjithë kontenti i faqes është punuar duke studiuar dhe marrë parasysh praktikat më të mira SEO.

Internship-Graphic Design

Ornela Kita, kursantja kreative, sistematike me një portofolio që mudëson punë të menjëhershme. Bee Clean ishte projekti që e bëri fituese të internshipit. Ornela u angazhua në brandimin, në krijimin e posteve të instragramit si dhe në modelimin e disa kopertinave për libra.

Internship-Graphic Design

Anxhelo Zero pas ndjekjes së trajnimit Graphic Design dhe UI/UX u bë pjesë e internshipit. Përgjatë 80 orëve Anxhelo krijoi poste të ndryshme instagrami, reels duke përdorur programet si Ilustrator dhe Photoshop. Duke përdorur njojuritë e marrë postet e tij ishin ndër më të pëlqyerit.

Optimizimi i Web Dominusft

Egi Senko pas përfundimit të programit Digital Marketing & SEO, projekti i saj u përzgjodh si projekti më i mirë duke i dhënë mundësinë për tu bërë pjesë e internshipit. Egi ju bashkua grupit të optimizimit të website. Ajo u mor me ndërtimin e kontentit. Gjithashtu përdori tools të ndryshme për gjetjen e fjalëve kyqe dhe vendosja në metat përkatëse.

Optimizimi i Web Dominusoft

Adelajda Krasniqi ndjekëse e trajnimit të Digital Marketing dhe SEO, ju bashkua grupit të internshipit. Përdori të gjithë njohuritë e marra për të optimizuar web. Detyrat konsistonin në ndërtimin e kontententit si dhe vendosjen e tag <h1>, atributit alt dhe meta. Në përfundim të internship u arrit një rankim më i lartë i website.

Website Dominusoft

Besjana Nurka ndoqi programin e Graphic Design me 4 module, Photoshop, Ilustrator, Indesign dhe CorelDraw. Pas përfundimit me sukses të trajnimit u bë pjesë e internship-it, ku u angazhua me ndërtimin e mockup për website e Dominusoft Education. Pas përcaktimit te elementëve që do të përmbante website, nisi kërkimet për të marrë çdo informacion rreth stilit neumorphism. Gjatë 4 javëve arriti të ndërtojë strukturat e të gjithave faqeve të web-it në mockup me elementët përkatës.

Dominusoft Website

Sara Draçi, kursantja e Graphic Design pas përfundimit me sukses të trajnimit me 3 module, u bë pjesë e internship-it. Sara u angazhua me ndërtimin e mockup për website e Dominusoft Education. Për të ishte një eksperiencë e re pasi njohuritë marrë fokusoheshin në ndërtimin e kartëvizitave, modifikimin e fotove etj.. Duke përdorur programin Ilustrator arriti të ndërtojë mockup për secilën faqe të web me stilin e neumorphism.

Dominusoft Blog

Albina Popoci pas përfundimit të dy trajnimeve në Dominusoft Education, Web Development Python dhe UI/UX, ju bashkua programit të internshipit,si fituese e projektiti më të mirë. Gjatë internship-it u angazhua në ndërtimin e një blogu ku vizituesit mund të lexonin artikuj të ndyshëm rreth programimit, design, teknologjive më të fundit si dhe të njoftohen mbi vendet e lira të punës. I gjithë website është ndërtuar duke përdorur HTML, CSS, Javascript dhe Bootstrap për front-end dhe Python me framework Django për anën e backend.

Visit Dubai

Ornela Mamoci dhe Ygert Çadri, dy studentë te Inxhinierisë së Teknologjisë dhe Telekomunikacionit, ndoqën praktikën mësimore pranë Dominusoft Education. Detyra e tyre ishte ndërtimi i një website brenda 80 orëve. Si fillim morën njohuritë bazike për HTML, CSS dhe Javascript. Më pas u diskutua mbi temën dhe vendosën të ndërtonin një website ku të bënin një prezantim për Dubain, një ndër atraksionet më të preferuara të momentit. Diskutuan mbi përmbajtjen e website-it dhe vendosën të prezantonin spotet me te bukura të Dubait.

Fitness Blog

Stay Fit, një website ku mund të gjeni ushtime dhe ushqime për një shëndet mendor dhe fizik sa më të mirë. Duke naviguar në website do të informoheni mbi programet dhe ushtrimet përkatëse për një fizik dhe shëndet mendor sa më të mirë. Informacionet e shumta mbi ushqimet dhe ndikimin që ato kanë në organizmin e njeriut mund të gjenden shumë lehtë në website, me një kërkim të thjeshtë. Për të ilustruar rezultatet e ushtrimeve apo dietave, mund të lexohen të gjitha dëshmitë, të ilustruara edhe në foto.

Blog Dominusoft

Kristina dhe Fatjona, dy vajzat me projektet më të mira në Java ndërtuan një blog dhe website duke përdorur teknologjite web, HTML, CSS, JS, Bootstrap, Python dhe Django. Pas prezantimit të temës dhe koncepteve, secila punoi mbi organizimin e strukturës, punuan në ndërtimin e faqeve të website-it. Brenda pak kohësh mbyllën pjesën e front-end duke krijuar një website responsive, të përshtatshëm për mobile, tablet, desktop dhe laptop. Ndërtimi i blogut, për vajzat ka qënë një sfide e vërtetë pasi njohuritë mbi teknologjitë web ishin shumë të pakta por përkushtimi dhe ambicia nuk i’u mungoi.

Real Estate

Website “Real Estate” është ndërtuar nga Argita Durko dhe Erjus Stafa. Argita u bë pjesë e internshipit pasi kishte ndërtuar projektin më të mirë në Java dhe Erjusi u bashkua për praktikë mësimore. Gjatë 80 orëve të internshipit ndërtuan website “Real Estate. Si fillim janë prezantuar me temën e projektit dhe teknologjitë që do të përdornin për ndërtimin e website. Pas seancës së brainstorming përcaktuan elementët, layout i website dhe u ndërtuan wireframe-et. Secili pjesëtar punoi në pjesën e Front-end duke përdorur teknologjite HTML, CSS, JS, Bootstrap dhe ndërtuan pjesën e Back-end me anë të Python dhe framework Django, një website i plotë dhe responsive.

JE - Job Experience

Sonila, një studente e talentuar nga Universiteti i Tiranës, u bë pjesë e internship-it në Dominusoft, ka shfrytëzuar plotësisht njohuritë e saj në teknologjitë web - HTML, CSS dhe Javascript - për të ndërtuar një website inovativ. Kjo platformë ofron një përvojë intuitive për pëedoruesit për të shfletuar dhe kërkuar vende të lira të punës në mënyrë efikase dhe të përshtatshme për nevojat e tyre.

Digital Marketing Website

Një faqe interneti që ofron konsulta për fushat e marketingut? Absolutisht që po! Grupi i studentëve nga Universiteti Metropolitan Tirana, Ervis, Klei, Gensa, dhe Darling përdorën të gjitha përvojat e tyre për të ndërtuar një ndërfaqe përdoruesi tërheqëse dhe efektive.

ClickPlex Cinema

Të krijosh një protofolio si programues frontend duhet te kesh sa më shumë projekte. Katia ka filluar të ndërtojë një portofolion tërheqës si programuese frontend duke përfshirë dy projekte: 1. Projektin e zhvilluar gjatë trajnimit në Web Development Python; 2. Projektin e zhvilluar gjatë internship-it. Edhe pse Katia ka vetëm dy projekte në portofolin e saj aktual, përfshin një gamë të gjerë të teknologjive web.

PC STORE

Pjesëmarrja në panairët e organizuar ofron mundësinë për të eksploruar opsionet e praktikës së punës në programin web, për të zhvilluar përvojën dhe aftësitë në fushën e frontend-it në Dominusoft. Ky është rasti kur studentët e Universitetit Metropolitan Tirana, Andi, Angjelos, Kevin dhe Paulo u angazhuan në ndërtimin e një faqeje interneti që promovon pajisje kompjuterike, duke përfituar nga mundësitë e zhvillimit profesional.

Praktikë Mësimore

Ndjekja e praktikës mësimore në Dominusoft jo vetëm të jep mundësinë për të angazhuar në projekte reale dhe punën në grup, por gjithashtu të ndihmon të zhvillosh dhe përmirësosh aftësitë në teknologjitë e ndryshme. Studentët e FTI-së, Artemida, Ergys dhe Vesa krijuar një faqe interneti duke përdorur teknologjitë e web-it, duke demonstruar një përqendrim të lartë në aplikimin e njohurive të tyre.

Blog Travel

Travel Blog Website u krijua nga bashkëpunimi i Fjonës dhe Alesia, dy frontend developer. Ata shfrytëzuan njohuritë e tyre në HTML, CSS dhe JavaScript për të krijuar një platformë tërheqëse dhe funksionale.

The Football Nation

Renald u bë pjesë e internship-it dhe zhvilloi portofolion e tij me një projekt tjetër. Projekti u zhvillua duke përdorur teknologjitë MERN.

Praktikë Mësimore

Projektet e realizuara në grup, ashtu si një ekip i vërtetë janë projektet të mira, të zhvilluara profesionalisht! Në Dominusoft, eksperienca e Praktikës Mësimore, zhvillohet si një eksperiencë e vërtetë pune, ku secili mban një pozicion të caktuar pune me tasket specifike dhe raportimet javore për një projekt real! Praktika Mësimore për studentët e Universiteti Epoka, zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit që Dominusoft ka me Universitetin!

Praktikë Mësimore

Eksperiencat e Praktikës Mësimore në Dominusoft Education, janë eksperienca të vërteta pune! Projektet e realizuara në grup gjatë praktikës mësimore, ashtu si një ekip i vërtetë janë projektet të mira dhe të zhvilluara profesionalisht! Së fundmi na u bashkuan për të zhvilluar praktikën mesimore, studentët e FTI/ UPT, kjo falë marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin.

Tig Estate

Tea dhe Iraklisi, programues PHP arriten të ndërtonin website-in Real Estate plotësisht funksional. Çdo person mund të marrë informacionet e nevojshme dhe të komunikojnë (rezervojnë takime), agjentët mund të reklamojnë administrojnë pronat.

Praktikë Mësimore

Praktikë Mësimore është një mundësi për të zhvilluar njohuritë dhe për të fitur eksperience në profesionin e zgjedhur. Sara zhviloi aftësitë e saj në krijim e një website i gjithi i përshtashëm për madhësi të ndryshme ekranesh.

Drink and Eat Lab

Pas përfundimit me sukses të trajnimit në JAVA, Erisa u bë pjesë e internship ku u angazhua në krijimin e website Drink and Eat Lab.

Praktikë Mësimore

Travel Lovers, blogu i destinacioneve i krijuar nga grupi i vajzave të ardhura nga Fakulteti i Teknologjise se Informacionit. Në kuadër të bashkëpunimit, për zhvillimin e praktikave profesionale, vajzat ndërtuan blogun duke përdorur teknologjitë e web-it.

Praktikë Mësimore

Në kompaninë Dominusoft, grup vajzash nga Universiteti Bujqësor i Tiranës kanë zhvilluar praktikën mësimore. Ato u angazhuan në ndërtimin e një faqje interneti e-commerce për veshje për fëmijë. Ato kanë përdorur një kombinim të teknologjive si HTML, CSS dhe JavaScript për të zhvilluar website-in dhe për ta bërë atë të përshtatshme për browser dhe të pajisjeve të ndryshme.

Wolf

Dy shokët, Anxhelo dhe Gazmir, përfunduan me sukses trajnimin e Web Development Python. Gjatë periudhës së ndjekjes së internship-it, ato u angazhuan në ndërtimin e website-it ecommerce Wolf.

Praktikë Mësimore

The Tech Radar, një blog ku gjeni artikujt më të fundit të teknologjisë, është zhvilluar nga grupi i studentëve të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit. Ato ndoqën praktikën mësimore pranë Dominusoft.

Praktikë Mësimore

Grupi i studentëve të ardhur nga Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, përfunduan me sukses praktikën mësimore pranë Dominusoft. Ato u angazhuam në krijim e një website, në frontend. Website GYM është një website multipage, i gjithë responsiv për madhësi të ndryshme pasjisjesh dhe funksional me JavaScript.

Real Estate

Suela - frontend developer dhe Enxhi - fullstack developer, punuan së bashku për të krijuar një website të plotë për kompaninë Real Estate. Ato përdoren teknologitë si: HTML, CSS, JavaScript për pjesën e frontend dhe Python - Django në pjesën backend.

House of Bohema

Grisilda dhe Gesmir, pas përfundimit me sukses të trajnimit në Web Development Python, vazhduam të praktikonin dhe të thellonin njohuritë e tyrë në intrenship duke ndërtuar një website Ecommerce. Një website i gjithi responsiv dhe funksional.

Praktikë Mësimore

Ornela, nga Kolegji Universitar LOGOS, ndoqi praktikën profesionale pranë Dominusoft. Projekti me të cilin u angazhua ishte ndërtimi i një E-commerce për mobilie duke përdorur teknologjitë MERN (Mongo DB, Express JS, React JS, Node JS).

Praktikë Mësimore

Ani, nga Kolegji Universitar LOGOS, ndoqi praktikën profesionale pranë Dominusoft. Projekti me të cilin u angazhua ishte ndërtimi i një E-commerce për produkte caji duke përdorur teknologjitë HTML, CSS, JavaScript dhe Python-Django.

Praktikë Mësimore

Gezim, nga Kolegji Universitar LOGOS, ndoqi praktikën profesionale pranë Dominusoft. Projekti me të cilin u angazhua ishte ndërtimi i një E-commerce për mobilie duke përdorur teknologjitë MERN.

Cyclon

Jorgena dhe Adhurim zgjodhen te ndiqnin trajnimin në Web Development PHP. Përkushtimi i tyre dhe mbrojtja e projektin i mundësuan pjesëmarrjen në programin e internship. Puna në grup solli zhvillimin e një website fullstack Blog, ku backend u zhvillua me teknologjine PHP në framework-un Laravel.

Praktikë Mësimore

5 studentë të Fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit ju bashkuan Dominusoft për të zhvilluar praktikën profesionale. Ato u angazhuan në ndërtimin e websiteve Blog (Blog rreth filmave më të fundit dhe Blog rreth atraksioneve turistike në Shqipëri).

Mindset

Kejsi dhe Enkela u njohën me programin e internship-it të ofruar nga Dominusoft nëpërmjet website-it. U bënë pjesë e internship-it dhe ndërtuan një website full responsiv duke përdorur teknologji të frontend.

Tulue

Nisja e një karriere si Frontend Developer nuk ishte aspak e vështirë për Joanën. Pas ndjekjes së trajnimit dhe internship-it, Joana ndërtoni dy website duke përdorur HTML, CSS dhe JavaScript

1ou2Coktail

Pas përfundimit të trajnimit në Web Development Python, Edmondi dhe Elisi u bënë pjesë e internship-it. Ato u angazhuan në ndërtimin e website-it 1ou2Coktail duke përdorur teknologji të frontend si: HTML, CSS, JavaScript dhe teknologji të backend-it si: Python - Django.

Real Estate

Gjatë 80 orëve të internshipit grupi i formuar nga Kejsi, Migena, Igli dhe Myrteza ndërtuan website “Real Estate. Secili pjesëtar punoi në pjesën e Front-end duke përdorur teknologjite HTML, CSS, JS, Bootstrap dhe ndërtuan pjesën e Back-end me anë të Python dhe framework Django, një website i plotë dhe responsive. Ku prezantuan agjentët dhe prona të kategorive të ndryshme.

Dominusoft Blog

Albina Popoci pas përfundimit të dy trajnimeve në Dominusoft Education, Web Development Python dhe UI/UX, ju bashkua programit të internshipit,si fituese e projektiti më të mirë. Gjatë internship-it u angazhua në ndërtimin e një blogu ku vizituesit mund të lexonin artikuj të ndyshëm rreth programimit, design, teknologjive më të fundit si dhe të njoftohen mbi vendet e lira të punës. I gjithë website është ndërtuar duke përdorur HTML, CSS, Javascript dhe Bootstrap për front-end dhe Python me framework Django për anën e backend.

Blog Dominusoft

Kristina dhe Fatjona, dy vajzat me projektet më të mira në Java ndërtuan një blog dhe website duke përdorur teknologjite web, HTML, CSS, JS, Bootstrap, Python dhe Django. Pas prezantimit të temës dhe koncepteve, secila punoi mbi organizimin e strukturës, punuan në ndërtimin e faqeve të website-it. Brenda pak kohësh mbyllën pjesën e front-end duke krijuar një website responsive, të përshtatshëm për mobile, tablet, desktop dhe laptop. Ndërtimi i blogut, për vajzat ka qënë një sfide e vërtetë pasi njohuritë mbi teknologjitë web ishin shumë të pakta por përkushtimi dhe ambicia nuk i’u mungoi.

Real Estate

Website “Real Estate” është ndërtuar nga Argita Durko dhe Erjus Stafa. Argita u bë pjesë e internshipit pasi kishte ndërtuar projektin më të mirë në Java dhe Erjusi u bashkua për praktikë mësimore. Gjatë 80 orëve të internshipit ndërtuan website “Real Estate. Si fillim janë prezantuar me temën e projektit dhe teknologjitë që do të përdornin për ndërtimin e website. Pas seancës së brainstorming përcaktuan elementët, layout i website dhe u ndërtuan wireframe-et. Secili pjesëtar punoi në pjesën e Front-end duke përdorur teknologjite HTML, CSS, JS, Bootstrap dhe ndërtuan pjesën e Back-end me anë të Python dhe framework Django, një website i plotë dhe responsive.

Grupi Graphic Design

Pjesëmarrja në një trajnim profesional pranë Dominusoft nuk të zhvillon vetëm në aspektin profesional, por gjithashtu të ofron mundësinë për të ndjekur internship dhe të ndihmon në ndërtimin e miqësive të reja. Grupi tregoi një angazhim maksimal në krijimin e brandeve, postimeve në rrjetet sociale dhe më shumë për një spektër të gjerë biznesesh si kinema, pasticeri, librari dhe dyqane për pajisje kompjuterike.

Wander Travel

Suanda, alumni në Graphic Design, ju bashkua programit të internship. Ku u angazhua në krijimin e brandi-it të agjensisë Wander Travel. Gjatë internship-it zhvilloi dhe aplikoi njohuritë në paketën Adobe.

Land Lore

Kush tha që kreativiteti është i lindur! Kreativiteti kërkon vetëm KURAJO, punë sistematike dhe vullnet njësoj si Selina Ndërkohë, Dominusoft-in e ke bashkëpunëtor që të krijon mjedisin e duhur!

Internship - Graphic Design

Vendimet për Karrierën, nuk duhet lënë rastësisë! Në Dominusoft, përfshirja në një prej trajnimeve tona të siguron menjëherë edhe një program internship-i, ku do të përfshiheni në një eksperiencë të vërtetë pune në zhvillimin e një projekti real!

Vitta

Serena, kursantja e talentuar e Graphic Design, u angazhua në programin e internship në krijimin e brandit të kompanisë Vitta. Duke përdorur programet Adobe, u angazhua jo vetëm në krijimin e brandit por edhe kurimin e rrjetet sociale dhe krijimin e posterave të eventet që do të zhvillohen nga Vitta.

Regius

Amorelda, vjen nga një fushë komplet ndryshe nga ajo e Graphic Design. Pranë Dominusoft Education ndoqi trajnimin në Graphic Design dhe internship-in në Dominusoft. Ajo u angazhua në krijimin e brandit Ragius.

Brand

Për të fituar një eksperiencë të vërtetë punësimi, Alesia ju bashkua grupit të internship-t. Ajo u angazhua në krijim e plotë të brandit të një grupi joformal.

Extend Beauty

Eljesa, pas përfundimit me sukses të trajnimit Graphic Design, u bë pjesë e internship. Gjatë zhvillimit të internship-it Eljesa u angazhua në ndërtimin e logos, kartëvizitës, flyer, postimeve në rrjetet sociale, duke përdorur programe si Photoshop, Illustrator, Indesign.

Matrix

Eksperienca e Islit në Dominusoft nisi me trajnimin në Graphic Design. Gjatë trajnimit mori të gjitha njohuritë e nevojshme në paken Adobe. Eksperienca e tij nuk përfundoi me trajnimin, por vazhdoi të përmirësojë njohuritë në programin e internship-it duke krijuar brand-in për MATRIX.

Internship-Graphic Design

Ornela Kita, kursantja kreative, sistematike me një portofolio që mudëson punë të menjëhershme. Bee Clean ishte projekti që e bëri fituese të internshipit. Ornela u angazhua në brandimin, në krijimin e posteve të instragramit si dhe në modelimin e disa kopertinave për libra.

Internship-Graphic Design

Anxhelo Zero pas ndjekjes së trajnimit Graphic Design dhe UI/UX u bë pjesë e internshipit. Përgjatë 80 orëve Anxhelo krijoi poste të ndryshme instagrami, reels duke përdorur programet si Ilustrator dhe Photoshop. Duke përdorur njojuritë e marrë postet e tij ishin ndër më të pëlqyerit.

Website Dominusoft

Besjana Nurka ndoqi programin e Graphic Design me 4 module, Photoshop, Ilustrator, Indesign dhe CorelDraw. Pas përfundimit me sukses të trajnimit u bë pjesë e internship-it, ku u angazhua me ndërtimin e mockup për website e Dominusoft Education. Pas përcaktimit te elementëve që do të përmbante website, nisi kërkimet për të marrë çdo informacion rreth stilit neumorphism. Gjatë 4 javëve arriti të ndërtojë strukturat e të gjithave faqeve të web-it në mockup me elementët përkatës.

Dominusoft Website

Sara Draçi, kursantja e Graphic Design pas përfundimit me sukses të trajnimit me 3 module, u bë pjesë e internship-it. Sara u angazhua me ndërtimin e mockup për website e Dominusoft Education. Për të ishte një eksperiencë e re pasi njohuritë marrë fokusoheshin në ndërtimin e kartëvizitave, modifikimin e fotove etj.. Duke përdorur programin Ilustrator arriti të ndërtojë mockup për secilën faqe të web me stilin e neumorphism.

Visit Dubai

Ornela Mamoci dhe Ygert Çadri, dy studentë te Inxhinierisë së Teknologjisë dhe Telekomunikacionit, ndoqën praktikën mësimore pranë Dominusoft Education. Detyra e tyre ishte ndërtimi i një website brenda 80 orëve. Si fillim morën njohuritë bazike për HTML, CSS dhe Javascript. Më pas u diskutua mbi temën dhe vendosën të ndërtonin një website ku të bënin një prezantim për Dubain, një ndër atraksionet më të preferuara të momentit. Diskutuan mbi përmbajtjen e website-it dhe vendosën të prezantonin spotet me te bukura të Dubait.

Fitness Blog

Stay Fit, një website ku mund të gjeni ushtime dhe ushqime për një shëndet mendor dhe fizik sa më të mirë. Duke naviguar në website do të informoheni mbi programet dhe ushtrimet përkatëse për një fizik dhe shëndet mendor sa më të mirë. Informacionet e shumta mbi ushqimet dhe ndikimin që ato kanë në organizmin e njeriut mund të gjenden shumë lehtë në website, me një kërkim të thjeshtë. Për të ilustruar rezultatet e ushtrimeve apo dietave, mund të lexohen të gjitha dëshmitë, të ilustruara edhe në foto.

Optimizimi i Web Dominusoft

Erald Berberi, fillimisht u njoh me Dominusoft Education në rrjetet sociale dhe më pas tek website-i i kompanisë. Pas vlerësimit, j'u komunikua të bëhej pjesë e ekipit për projektin "Ri-ndërtimi i faqes web të Dominusoft Education". Gjatë këtij projekti u angazhua për pjesë e Digital Marketing & SEO, me qëllim optimizimin e elementëve dhe kontentit të faqes së re. I gjithë kontenti i faqes është punuar duke studiuar dhe marrë parasysh praktikat më të mira SEO.

Optimizimi i Web Dominusft

Egi Senko pas përfundimit të programit Digital Marketing & SEO, projekti i saj u përzgjodh si projekti më i mirë duke i dhënë mundësinë për tu bërë pjesë e internshipit. Egi ju bashkua grupit të optimizimit të website. Ajo u mor me ndërtimin e kontentit. Gjithashtu përdori tools të ndryshme për gjetjen e fjalëve kyqe dhe vendosja në metat përkatëse.

Optimizimi i Web Dominusoft

Adelajda Krasniqi ndjekëse e trajnimit të Digital Marketing dhe SEO, ju bashkua grupit të internshipit. Përdori të gjithë njohuritë e marra për të optimizuar web. Detyrat konsistonin në ndërtimin e kontententit si dhe vendosjen e tag <h1>, atributit alt dhe meta. Në përfundim të internship u arrit një rankim më i lartë i website.