Projektet më të mirë

Internship

Të jesh pjesë e një internshipi, do të thotë të bashkëpunosh si një ekip, për të arritur rezultatin përfundimtar. Qëllimi kryesor është aplikimi i të gjitha njohurive të marra në një projekt konkret, si dhe sfidat për të arritur targetin, brenda afateve të vendosura. Dominusoft Education i ofron cdo kursanti, që realizon një projekt të plotë, mundësinë për të qenë pjesë e një grupi, për ndërtimin e një website, për një afat kohor 60 orësh.

Praktika mësimore

Dominusoft Education ofron mundësinë e praktikave mësimore, për studentët e viteve të fundit, të cilët janë në prag diplomimi. Me një kohëzgjatje prej 80 orësh, ju do të keni mundësinë të punoni, në grupe prej 4-5 vetash për ndërtimin e një projekti. Do të angazhoheni në detyra që janë të përshtatshme dhe të dobishme për natyrën e studimeve tuaja. Në praktikat mësimore pjesëmarrësit do të arrijnë të marrin eksperiencë të mirëfilltë në fusha të tilla si: Digital Marketing, Programim, Design.

Real Estate

Gjatë 80 orëve të internshipit grupi i formuar nga Kejsi, Migena, Igli dhe Myrteza ndërtuan website “Real Estate. Secili pjesëtar punoi në pjesën e Front-end duke përdorur teknologjite HTML, CSS, JS, Bootstrap dhe ndërtuan pjesën e Back-end me anë të Python dhe framework Django, një website i plotë dhe responsive. Ku prezantuan agjentët dhe prona të kategorive të ndryshme.

Optimizimi i Web Dominusoft

Erald Berberi, fillimisht u njoh me Dominusoft Education në rrjetet sociale dhe më pas tek website-i i kompanisë. Pas vlerësimit, j'u komunikua të bëhej pjesë e ekipit për projektin "Ri-ndërtimi i faqes web të Dominusoft Education". Gjatë këtij projekti u angazhua për pjesë e Digital Marketing & SEO, me qëllim optimizimin e elementëve dhe kontentit të faqes së re. I gjithë kontenti i faqes është punuar duke studiuar dhe marrë parasysh praktikat më të mira SEO.

Internship-Graphic Design

Ornela Kita, kursantja kreative, sistematike me një portofolio që mudëson punë të menjëhershme. Bee Clean ishte projekti që e bëri fituese të internshipit. Ornela u angazhua në brandimin, në krijimin e posteve të instragramit si dhe në modelimin e disa kopertinave për libra.

Internship-Graphic Design

Anxhelo Zero pas ndjekjes së trajnimit Graphic Design dhe UI/UX u bë pjesë e internshipit. Përgjatë 80 orëve Anxhelo krijoi poste të ndryshme instagrami, reels duke përdorur programet si Ilustrator dhe Photoshop. Duke përdorur njojuritë e marrë postet e tij ishin ndër më të pëlqyerit.

Optimizimi i Web Dominusft

Egi Senko pas përfundimit të programit Digital Marketing & SEO, projekti i saj u përzgjodh si projekti më i mirë duke i dhënë mundësinë për tu bërë pjesë e internshipit. Egi ju bashkua grupit të optimizimit të website. Ajo u mor me ndërtimin e kontentit. Gjithashtu përdori tools të ndryshme për gjetjen e fjalëve kyqe dhe vendosja në metat përkatëse.

Optimizimi i Web Dominusoft

Adelajda Krasniqi ndjekëse e trajnimit të Digital Marketing dhe SEO, ju bashkua grupit të internshipit. Përdori të gjithë njohuritë e marra për të optimizuar web. Detyrat konsistonin në ndërtimin e kontententit si dhe vendosjen e tag <h1>, atributit alt dhe meta. Në përfundim të internship u arrit një rankim më i lartë i website.

Website Dominusoft

Besjana Nurka ndoqi programin e Graphic Design me 4 module, Photoshop, Ilustrator, Indesign dhe CorelDraw. Pas përfundimit me sukses të trajnimit u bë pjesë e internship-it, ku u angazhua me ndërtimin e mockup për website e Dominusoft Education. Pas përcaktimit te elementëve që do të përmbante website, nisi kërkimet për të marrë çdo informacion rreth stilit neumorphism. Gjatë 4 javëve arriti të ndërtojë strukturat e të gjithave faqeve të web-it në mockup me elementët përkatës.

Dominusoft Website

Sara Draçi, kursantja e Graphic Design pas përfundimit me sukses të trajnimit me 3 module, u bë pjesë e internship-it. Sara u angazhua me ndërtimin e mockup për website e Dominusoft Education. Për të ishte një eksperiencë e re pasi njohuritë marrë fokusoheshin në ndërtimin e kartëvizitave, modifikimin e fotove etj.. Duke përdorur programin Ilustrator arriti të ndërtojë mockup për secilën faqe të web me stilin e neumorphism.

Dominusoft Blog

Albina Popoci pas përfundimit të dy trajnimeve në Dominusoft Education, Web Development Python dhe UI/UX, ju bashkua programit të internshipit,si fituese e projektiti më të mirë. Gjatë internship-it u angazhua në ndërtimin e një blogu ku vizituesit mund të lexonin artikuj të ndyshëm rreth programimit, design, teknologjive më të fundit si dhe të njoftohen mbi vendet e lira të punës. I gjithë website është ndërtuar duke përdorur HTML, CSS, Javascript dhe Bootstrap për front-end dhe Python me framework Django për anën e backend.

Visit Dubai

Ornela Mamoci dhe Ygert Çadri, dy studentë te Inxhinierisë së Teknologjisë dhe Telekomunikacionit, ndoqën praktikën mësimore pranë Dominusoft Education. Detyra e tyre ishte ndërtimi i një website brenda 80 orëve. Si fillim morën njohuritë bazike për HTML, CSS dhe Javascript. Më pas u diskutua mbi temën dhe vendosën të ndërtonin një website ku të bënin një prezantim për Dubain, një ndër atraksionet më të preferuara të momentit. Diskutuan mbi përmbajtjen e website-it dhe vendosën të prezantonin spotet me te bukura të Dubait.

Fitness Blog

Stay Fit, një website ku mund të gjeni ushtime dhe ushqime për një shëndet mendor dhe fizik sa më të mirë. Duke naviguar në website do të informoheni mbi programet dhe ushtrimet përkatëse për një fizik dhe shëndet mendor sa më të mirë. Informacionet e shumta mbi ushqimet dhe ndikimin që ato kanë në organizmin e njeriut mund të gjenden shumë lehtë në website, me një kërkim të thjeshtë. Për të ilustruar rezultatet e ushtrimeve apo dietave, mund të lexohen të gjitha dëshmitë, të ilustruara edhe në foto.

Blog Dominusoft

Kristina dhe Fatjona, dy vajzat me projektet më të mira në Java ndërtuan një blog dhe website duke përdorur teknologjite web, HTML, CSS, JS, Bootstrap, Python dhe Django. Pas prezantimit të temës dhe koncepteve, secila punoi mbi organizimin e strukturës, punuan në ndërtimin e faqeve të website-it. Brenda pak kohësh mbyllën pjesën e front-end duke krijuar një website responsive, të përshtatshëm për mobile, tablet, desktop dhe laptop. Ndërtimi i blogut, për vajzat ka qënë një sfide e vërtetë pasi njohuritë mbi teknologjitë web ishin shumë të pakta por përkushtimi dhe ambicia nuk i’u mungoi.

Real Estate

Website “Real Estate” është ndërtuar nga Argita Durko dhe Erjus Stafa. Argita u bë pjesë e internshipit pasi kishte ndërtuar projektin më të mirë në Java dhe Erjusi u bashkua për praktikë mësimore. Gjatë 80 orëve të internshipit ndërtuan website “Real Estate. Si fillim janë prezantuar me temën e projektit dhe teknologjitë që do të përdornin për ndërtimin e website. Pas seancës së brainstorming përcaktuan elementët, layout i website dhe u ndërtuan wireframe-et. Secili pjesëtar punoi në pjesën e Front-end duke përdorur teknologjite HTML, CSS, JS, Bootstrap dhe ndërtuan pjesën e Back-end me anë të Python dhe framework Django, një website i plotë dhe responsive.

Real Estate

Gjatë 80 orëve të internshipit grupi i formuar nga Kejsi, Migena, Igli dhe Myrteza ndërtuan website “Real Estate. Secili pjesëtar punoi në pjesën e Front-end duke përdorur teknologjite HTML, CSS, JS, Bootstrap dhe ndërtuan pjesën e Back-end me anë të Python dhe framework Django, një website i plotë dhe responsive. Ku prezantuan agjentët dhe prona të kategorive të ndryshme.

Dominusoft Blog

Albina Popoci pas përfundimit të dy trajnimeve në Dominusoft Education, Web Development Python dhe UI/UX, ju bashkua programit të internshipit,si fituese e projektiti më të mirë. Gjatë internship-it u angazhua në ndërtimin e një blogu ku vizituesit mund të lexonin artikuj të ndyshëm rreth programimit, design, teknologjive më të fundit si dhe të njoftohen mbi vendet e lira të punës. I gjithë website është ndërtuar duke përdorur HTML, CSS, Javascript dhe Bootstrap për front-end dhe Python me framework Django për anën e backend.

Blog Dominusoft

Kristina dhe Fatjona, dy vajzat me projektet më të mira në Java ndërtuan një blog dhe website duke përdorur teknologjite web, HTML, CSS, JS, Bootstrap, Python dhe Django. Pas prezantimit të temës dhe koncepteve, secila punoi mbi organizimin e strukturës, punuan në ndërtimin e faqeve të website-it. Brenda pak kohësh mbyllën pjesën e front-end duke krijuar një website responsive, të përshtatshëm për mobile, tablet, desktop dhe laptop. Ndërtimi i blogut, për vajzat ka qënë një sfide e vërtetë pasi njohuritë mbi teknologjitë web ishin shumë të pakta por përkushtimi dhe ambicia nuk i’u mungoi.

Real Estate

Website “Real Estate” është ndërtuar nga Argita Durko dhe Erjus Stafa. Argita u bë pjesë e internshipit pasi kishte ndërtuar projektin më të mirë në Java dhe Erjusi u bashkua për praktikë mësimore. Gjatë 80 orëve të internshipit ndërtuan website “Real Estate. Si fillim janë prezantuar me temën e projektit dhe teknologjitë që do të përdornin për ndërtimin e website. Pas seancës së brainstorming përcaktuan elementët, layout i website dhe u ndërtuan wireframe-et. Secili pjesëtar punoi në pjesën e Front-end duke përdorur teknologjite HTML, CSS, JS, Bootstrap dhe ndërtuan pjesën e Back-end me anë të Python dhe framework Django, një website i plotë dhe responsive.

Internship-Graphic Design

Ornela Kita, kursantja kreative, sistematike me një portofolio që mudëson punë të menjëhershme. Bee Clean ishte projekti që e bëri fituese të internshipit. Ornela u angazhua në brandimin, në krijimin e posteve të instragramit si dhe në modelimin e disa kopertinave për libra.

Internship-Graphic Design

Anxhelo Zero pas ndjekjes së trajnimit Graphic Design dhe UI/UX u bë pjesë e internshipit. Përgjatë 80 orëve Anxhelo krijoi poste të ndryshme instagrami, reels duke përdorur programet si Ilustrator dhe Photoshop. Duke përdorur njojuritë e marrë postet e tij ishin ndër më të pëlqyerit.

Website Dominusoft

Besjana Nurka ndoqi programin e Graphic Design me 4 module, Photoshop, Ilustrator, Indesign dhe CorelDraw. Pas përfundimit me sukses të trajnimit u bë pjesë e internship-it, ku u angazhua me ndërtimin e mockup për website e Dominusoft Education. Pas përcaktimit te elementëve që do të përmbante website, nisi kërkimet për të marrë çdo informacion rreth stilit neumorphism. Gjatë 4 javëve arriti të ndërtojë strukturat e të gjithave faqeve të web-it në mockup me elementët përkatës.

Dominusoft Website

Sara Draçi, kursantja e Graphic Design pas përfundimit me sukses të trajnimit me 3 module, u bë pjesë e internship-it. Sara u angazhua me ndërtimin e mockup për website e Dominusoft Education. Për të ishte një eksperiencë e re pasi njohuritë marrë fokusoheshin në ndërtimin e kartëvizitave, modifikimin e fotove etj.. Duke përdorur programin Ilustrator arriti të ndërtojë mockup për secilën faqe të web me stilin e neumorphism.

Visit Dubai

Ornela Mamoci dhe Ygert Çadri, dy studentë te Inxhinierisë së Teknologjisë dhe Telekomunikacionit, ndoqën praktikën mësimore pranë Dominusoft Education. Detyra e tyre ishte ndërtimi i një website brenda 80 orëve. Si fillim morën njohuritë bazike për HTML, CSS dhe Javascript. Më pas u diskutua mbi temën dhe vendosën të ndërtonin një website ku të bënin një prezantim për Dubain, një ndër atraksionet më të preferuara të momentit. Diskutuan mbi përmbajtjen e website-it dhe vendosën të prezantonin spotet me te bukura të Dubait.

Fitness Blog

Stay Fit, një website ku mund të gjeni ushtime dhe ushqime për një shëndet mendor dhe fizik sa më të mirë. Duke naviguar në website do të informoheni mbi programet dhe ushtrimet përkatëse për një fizik dhe shëndet mendor sa më të mirë. Informacionet e shumta mbi ushqimet dhe ndikimin që ato kanë në organizmin e njeriut mund të gjenden shumë lehtë në website, me një kërkim të thjeshtë. Për të ilustruar rezultatet e ushtrimeve apo dietave, mund të lexohen të gjitha dëshmitë, të ilustruara edhe në foto.

Optimizimi i Web Dominusoft

Erald Berberi, fillimisht u njoh me Dominusoft Education në rrjetet sociale dhe më pas tek website-i i kompanisë. Pas vlerësimit, j'u komunikua të bëhej pjesë e ekipit për projektin "Ri-ndërtimi i faqes web të Dominusoft Education". Gjatë këtij projekti u angazhua për pjesë e Digital Marketing & SEO, me qëllim optimizimin e elementëve dhe kontentit të faqes së re. I gjithë kontenti i faqes është punuar duke studiuar dhe marrë parasysh praktikat më të mira SEO.

Optimizimi i Web Dominusft

Egi Senko pas përfundimit të programit Digital Marketing & SEO, projekti i saj u përzgjodh si projekti më i mirë duke i dhënë mundësinë për tu bërë pjesë e internshipit. Egi ju bashkua grupit të optimizimit të website. Ajo u mor me ndërtimin e kontentit. Gjithashtu përdori tools të ndryshme për gjetjen e fjalëve kyqe dhe vendosja në metat përkatëse.

Optimizimi i Web Dominusoft

Adelajda Krasniqi ndjekëse e trajnimit të Digital Marketing dhe SEO, ju bashkua grupit të internshipit. Përdori të gjithë njohuritë e marra për të optimizuar web. Detyrat konsistonin në ndërtimin e kontententit si dhe vendosjen e tag <h1>, atributit alt dhe meta. Në përfundim të internship u arrit një rankim më i lartë i website.