Historia Jonë

Dominusoft Education është krijuar si nevojë e tregut për më shumë shërbime profesionale, më shumë ekspertë, më shumë dije profesionale. Ajo çfarë bejmë prej vitesh, është përgatitja e programuesve, dizajnërave, marketuesve dhe inxhinierëve, të cilët nuk mund të zëvendësohen nga inteligjenca artificiale, si dhe t’iu vijmë në ndihmë institucioneve me shërbime të specializuara dixhitale si: zgjidhje sofware, marketing & konsultim.

Misioni Ynë

Misioni ynë është krijimi avantazheve konkurruese tek bizneset apo individët në veçanti. Ekspertiza na lejon të përcaktojmë menjëherë se për çfarë ka nevojë biznesi yt apo karriera jote, duke ju siguruar një përqasje më të mirë drejt mundësive të tregut.

Filozofia Jonë

Filozofia Jonë

Jemi këtu për Ju, të gjithë si ekip! Ne do t’ju ndihmojmë të arrini qëllimet tuaja dhe njëkohësisht të zhvilloni biznesin tuaj..

Vizioni

Vizioni i Dominusoft Education është të jetë një institucion elitar në vend dhe në rajon, duke qenë zgjedhja e parë për klientët, njëkohësisht dhënien e kontributit në përgatitjen profesionale të brezit të ri për tregun e punës.