Politikat e Privatësisë për Dominusoft Education

Në Dominusoft Education, i aksesueshëm nëpërmjet dominusoft.al, një nga prioritetet tona kryesore eshte privatësia e vizitorëve tanë. Ky dokument përmban llojet e informacionit që merret dhe ruhet nga Dominusoft Education dhe mënyrën se si përdoret.Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme ose kërkesa për më shumë informacion rreth Politikave të Privatësisë, mos hezitoni të na kontaktoni. Këto “Politika Privatësie” zbatohen vetëm për aktivitetin tonë online dhe janë të vlefshme për vizitorët e website-it tonë, në lidhje me informacionin që ata ndajnë dhe/ ose marrin në Dominusoft Education. Këto politika nuk janë të zbatueshme për informacione të përfituara offline ose nëpërmjet kanaleve të tjera jashtë këtij website.


Miratimi

Duke përdorur websit-in tonë, ju kështu i miratoni/ pranoni Politikat e Privatësisë dhe bini dakord me kushtet e tyre.


Informacioni që mbledhim

Informacioni personal që ju kërkohet, dhe arsyet pse ju kërkohet, do të bëhen të qarta në pikën ku ne ju pyesim të mundësoni informacionin tuaj personal. Në qoftë se na kontaktoni në mënyrë direkte, ne mund të pranojmë informacione shtesë rreth jush si emri juaj, adresa e email-it, numri i telefonit, përmbajtja e mesazhit dhe/ ose materiale që ju mund të dergoni, dhe çdo lloj informacioni tjetër që ju vendosni të mundësoni.


Si e përdorim informacionin tuaj

Ne e përdorim informacionin e mbledhur në mënyra të ndryshme, përfshirë këtu:

  • Mundësimin, operimin dhe mirëmbajtjen e website-it
  • Përmirësimin, personalizimin, dhe zgjerimin e website-it
  • Kuptojmë dhe analizojmë si ju përdorni website-in tonë
  • Zhvillojmë produkte, shërbime, karakteristika dhe funksionalitete të reja
  • Komunikimin me ju, për t’ju mundësuar të rejat e fundit dhe informacione të tjera lidhur me website-in, dhe për qëllime marketing ose promocioni.
  • Dërgimin e email-leve drejt jush
  • Gjejmë dhe parandalojmë mashtrimet

Ruajtja të dhënave

Dominusoft Education ndjek një procedurë standarte të ruajtjes së të dhënave. Këto të dhëna regjistrojnë vizitorët kur ata vizitojnë website-in. Informacioni i mbledhur nga regjistrimi i të dhënave përfshin protokollin e internetit, adresën (IP), llojin e browser-it, ofruesin e shërbimit të internetit (ISP), datën dhe orarin, faqet referuese/ dalëse, dhe mundësisht numrin e klikimeve. Këto nuk janë të lidhura me ndonjë informacion që është personalisht i identifikueshëm.     Qëllimi i informacionit është për të analizuar trende, administruar site-in, gjurmuar lëvizjet e përdoruesit në website dhe mbledhjen e informacioneve demografike.


Cookies

Si në çdo website tjetër, Dominusoft Education përdor ‘cookies’. Këto cookies përdoren për të ruajtur informacion, përfshirë preferencat e vizitorëve, dhe faqet në website që vizitori ka kaluar ose vizituar. Informacioni përdoret për të përmirësuar eksperiencën e përdoruesit duke rregulluar përmbajtjen e faqes sonë web, bazuar në llojin e browser-it të vizitorit dhe/ ose çdo lloj informacioni tjetër.

Ju mund të zgjidhni të çaktivizoni cookies nëpërmjet opsioneve individuale të browser-it tuaj. Më shumë informacion të detajuar rreth menaxhimit të cookies mund ta gjeni tek website-tët respektivë të secilit browser.