Programe të Tjera

Ne ose do të gjejmë një mënyrë, ose do ta krijojmë një të tillë. Me teknologjinë gjithnjë drejt avancimit, fillimi i karrierës ne IT hap kaq shumë mundësi punësmi. Duke theksuar rëndësinë që po merr Linux, si sistemi më i mirë operativ për të eksploruar dhe lehtësuar ngarkesën e punës, ajo çfarë ju pret është tërësisht një rrugë e re suksesi. Njohja e përdorimit të MS Office ju jep siguri në hartimin e dokumentave, realizimin dhe paraqitjen e prezantimeve.

Teknik IT

Teknik IT

Çertifikohu dhe punësohu si specialist IT. Trajnimi Teknik IT ka ne fokus mirëmbajtjen e një kompjuteri Desktop larg nga dëmtimet e jashtme dhe të brendshme, mjetet me të cilat do të merreni si një Teknik IT dhe vendi i punës në të cilin do të veproni. Gjatë trajnimit do të mësoni llojet e mjeteve qe duhet te keni, mirëmbajtjen e një kompjuteri personal brenda ambjenteve të shtëpisë dhe të punës, instalimin e një Rrjeti LAN dhe WLAN.

  2 hërë/javë   40 orë
Mëso më Shumë
LINUX

LINUX

Bëhu një adminsrtator serveri me bazë Linux! Trajnimi ka si qëllim të japë bazat dhe njohuri specifike për sistemet e operimit Linux/ Unix që përdoren në ambjentet e punës. Në fokus te trajnimit është mirëmbajtja e aplikacioneve dhe platformave të ndryshme në servera Linux. Pjesëmarrësit do të përfitojnë njohuri teknike bazë për të qënë në gjendje të marrin përgjegjësi të veçantë brenda një ekipi administratorësh serveri me bazë Linux.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Microsoft Office

Microsoft Office

Office 365 është një platformë që ju mundëson bizneseve të vogla e të mesme të thjeshtojnë dhe transformojnë punët, fuqizojnë komunikimin dhe ndërveprimin. Përmirësoni produktivitetin nëpërmjet aplikacioneve MS Office dhe aftësive për menaxhimin e tyre, përmes një shërbimi të vetëm të integruar. Office 365 ofron një zgjidhje të vetme teknologjike të integruar në sistem. Fokusi i ketij trajnimi eshte te fitoni kompetencat e duhura ne Microsoft Office për të automatizuar shumë nga detyrat e kryera në një zyrë tipike

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Cyber Security

Cyber Security

Siguria kibernetike është mbrojtja e sistemeve dhe të dhënave nga sulmet dhe rreziqet në botën dixhitale. Përdorimi i teknologjisë, praktikave dhe politikave për të parandaluar shkeljet dhe për të ruajtur privatësinë dhe integritetin e informacionit.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë
Data Analysis

Data Analysis

Analiza e të dhënave është procesi i përpunimit, interpretimit dhe zbulimit të informacioneve të vlefshme nga dataset të mëdha. Përdoret për të gjetur tendenca, marrëdhënie, dhe përvoja që ndihmojnë në marrjen e vendimeve të informuara dhe strategjitë e biznesit.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë