Cyber Security

Siguria kibernetike është mbrojtja e sistemeve dhe të dhënave nga sulmet dhe rreziqet në botën dixhitale. Përdorimi i teknologjisë, praktikave dhe politikave për të parandaluar shkeljet dhe për të ruajtur privatësinë dhe integritetin e informacionit.

Një profesionist i sigurisë kibernetike ka detyrat për të mbrojtur sistemet, të dhënat dhe infrastrukturën dixhitale.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Konfigurime web serveri
 • Vlerësimi i Vulnerabilitetit
 • Testimi i Penetrimit
Hyrje në sigurinë kibernetike
Objektivat e sigurisë
Sulmet dhe llojet e tyre
Inxhinieria Sociale dhe siguria fizike
Menaxhimi i identitetit dhe aksesit (IAM)
Siguria e pajisjeve fundore (endpoint security)
Siguria e rrjetit
Siguria e komunikimeve elektronike
Siguria në komunikimin Wireless dhe pajisjet Mobile
Siguria ne Cloud

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Zgjedhja e profesionit si analist i të dhënave (data analyst) mund të jetë një hapat e mirë për shumë njerëz, pasi fusha e analizës së të dhënave është e rritur me shpejtësi dhe ofron shumë mundësi për karrierë dhe zhvillim personal.

€80000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Security Analyst
 • Network Security Engineer
 • Penetration Tester (Ethical Hacker)
 • Security Architect

Kompanitë

 • IBM
 • Cisco
 • Microsoft
 • Deloitte
 • Kaspersky Lab

  Certifikohu

Certifikate Cyber Security

  Kohëzgjatja:

12 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Siguria kibernetike është mbrojtja e sistemeve, rrjeteve dhe të dhënave nga sulmet dhe rreziqet në botën dixhitale. Është e rëndësishme për të parandaluar shkeljet e sigurisë, vjedhjet e të dhënave, dëmtimin e sistemeve dhe pasojat e sulmeve të tjera në botën dixhitale.

Ethical hacking" është një proces ku profesionistë të sigurisë kibernetike testojnë dhe vlerësojnë sistemet dhe rrjetet për të zbuluar ranë dhe ndihmuar në përmirësimin e sigurisë. Përdoret për të identifikuar dhe adresuar rreziqet potenciale përpara se sulmet e vërteta të ndodhin.

dentifikimi është procesi i identifikimit të një personi ose një entiteti elektronik, ndërsa autentifikimi është procesi i verifikimit të identitetit të një personi ose një entiteti. Identifikimi përdor emrat e përdoruesve, fjalëkalimet, dhe informacione të tjera për të identifikuar një person.

Trajnime të Ngjashme

Teknik IT

Teknik IT

Çertifikohu dhe punësohu si specialist IT. Trajnimi Teknik IT ka ne fokus mirëmbajtjen e një kompjuteri Desktop larg nga dëmtimet e jashtme dhe të brendshme, mjetet me të cilat do të merreni si një Teknik IT dhe vendi i punës në të cilin do të veproni. Gjatë trajnimit do të mësoni llojet e mjeteve qe duhet te keni, mirëmbajtjen e një kompjuteri personal brenda ambjenteve të shtëpisë dhe të punës, instalimin e një Rrjeti LAN dhe WLAN.

  2 hërë/javë   40 orë
Mëso më Shumë
LINUX

LINUX

Bëhu një adminsrtator serveri me bazë Linux! Trajnimi ka si qëllim të japë bazat dhe njohuri specifike për sistemet e operimit Linux/ Unix që përdoren në ambjentet e punës. Në fokus te trajnimit është mirëmbajtja e aplikacioneve dhe platformave të ndryshme në servera Linux. Pjesëmarrësit do të përfitojnë njohuri teknike bazë për të qënë në gjendje të marrin përgjegjësi të veçantë brenda një ekipi administratorësh serveri me bazë Linux.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Microsoft Office

Microsoft Office

Office 365 është një platformë që ju mundëson bizneseve të vogla e të mesme të thjeshtojnë dhe transformojnë punët, fuqizojnë komunikimin dhe ndërveprimin. Përmirësoni produktivitetin nëpërmjet aplikacioneve MS Office dhe aftësive për menaxhimin e tyre, përmes një shërbimi të vetëm të integruar. Office 365 ofron një zgjidhje të vetme teknologjike të integruar në sistem. Fokusi i ketij trajnimi eshte te fitoni kompetencat e duhura ne Microsoft Office për të automatizuar shumë nga detyrat e kryera në një zyrë tipike

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë