Microsoft Office

Office 365 është një platformë që ju mundëson bizneseve të vogla e të mesme të thjeshtojnë dhe transformojnë punët, fuqizojnë komunikimin dhe ndërveprimin. Përmirësoni produktivitetin nëpërmjet aplikacioneve MS Office dhe aftësive për menaxhimin e tyre, përmes një shërbimi të vetëm të integruar. Office 365 ofron një zgjidhje të vetme teknologjike të integruar në sistem. Fokusi i ketij trajnimi eshte te fitoni kompetencat e duhura ne Microsoft Office për të automatizuar shumë nga detyrat e kryera në një zyrë tipike

Mësoni si të redaktoni dhe përpunoni dokumente të ndryshëm, tekste, imazhe. Do të punoni lirisht me spreadsheets dhe database. Do të jeni të aftë të krijoni prezantime cilësore, postera dhe projekte të rëndësishme.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Edit documents containing text and images
 • Work with data in spreadsheets and databases
 • Create presentations and posters
1.Microsoft Word
 • Introducing Programs Elements (Text, Row, Paragraph)
 • Paragraphs fixing and formatting
 • Using existing styles
 • Inserting tables, adding automated content
2.Microsoft Excel
 • Table’s creation, inserting and modification data, inserting and deleting columns
 • Creating and implementing functions in Excel
 • Graphics creation based on selected data
 • Sort & Filter
 • Pivot Table
3.PowerPoint
 • Creating, saving and slide showing a presentation in different ways
 • Working with graphics, photos and drawings
 • Using animations

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Për të lehtësuar punën e përditshme! Çdo Kompani ka kusht njohjen e paketës MS OFFICE

€35000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Office 365 Administrator
 • Office 365 Consultant
 • Office 365 Support Analyst

Kompanitë

 • All types of companies

  Certifikohu

Çertifikata-Microsoft Office

  Kohëzgjatja:

8 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Nuk ka asnjë parakusht pjesëmarrje në këtë program. Mjafton serioziteti dhe angazhimi gjatë trajnimit.

Dokumenta per regjistrim: •Fotokopje e karte se identitit • 1 foto e permasave standarte per document •Tarifa e trajnimit

Trajnime të Ngjashme

LINUX

LINUX

Bëhu një adminsrtator serveri me bazë Linux! Trajnimi ka si qëllim të japë bazat dhe njohuri specifike për sistemet e operimit Linux/ Unix që përdoren në ambjentet e punës. Në fokus te trajnimit është mirëmbajtja e aplikacioneve dhe platformave të ndryshme në servera Linux. Pjesëmarrësit do të përfitojnë njohuri teknike bazë për të qënë në gjendje të marrin përgjegjësi të veçantë brenda një ekipi administratorësh serveri me bazë Linux.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Microsoft Office

Microsoft Office

Office 365 është një platformë që ju mundëson bizneseve të vogla e të mesme të thjeshtojnë dhe transformojnë punët, fuqizojnë komunikimin dhe ndërveprimin. Përmirësoni produktivitetin nëpërmjet aplikacioneve MS Office dhe aftësive për menaxhimin e tyre, përmes një shërbimi të vetëm të integruar. Office 365 ofron një zgjidhje të vetme teknologjike të integruar në sistem. Fokusi i ketij trajnimi eshte te fitoni kompetencat e duhura ne Microsoft Office për të automatizuar shumë nga detyrat e kryera në një zyrë tipike

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Cyber Security

Cyber Security

Siguria kibernetike është mbrojtja e sistemeve dhe të dhënave nga sulmet dhe rreziqet në botën dixhitale. Përdorimi i teknologjisë, praktikave dhe politikave për të parandaluar shkeljet dhe për të ruajtur privatësinë dhe integritetin e informacionit.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë