Digital Marketing

Biznesi ka vetëm dy funksione- marketingun dhe inovacionin Aftësitë në Digital Marketing janë seriozisht të kërkuara dhe boshllëku që kërkon këto aftësi është drejt zgjerimit. Më shumë se kurrë bizneset dhe brand-et janë të orientuara drejt prezencës dhe shtrirjes së aktivitetit të tyre online.

Digital Marketing & SEO

Digital Marketing & SEO

E ardhmja i përket Digital Marketing & SEO. Trajnimi i Digital Marketing ju jep njohuri dhe praktika reale në të gjithë kanalet e marketingut online. Duke kombinuar SEO, PPC, Social Media, Email dhe Mobile Marketing do të jeni në gjendje të ndërtoni një strategji marketing efektive që promovon karrierën dhe biznesin tuaj në mënyrë të suksesshme. Fokusi i këtij trajnimi është të fitoni aftësitë e duhura për të ndërmarrë fushata marketingu në bazë të nevojave, duke përmirësuar prezencën tuaj online, të cilat ndikojnë në zhvillimin e karrierës apo biznesit tuaj.

  2 hërë/javë   42 orë
Mëso më Shumë
Search Engine Optimization

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization nënkupton procesin e përmirësimit të elementeve të një website-i me qëllim rritjen e cilësisë dhe sasisë së trafikut të faqes në internet. Nëpërmjet optimizimit SEO arrihet një renditje më e lartë në motorrat e kërkimit dhe përfitimi i një pjese të madhe të tregut online. Mësoni SEO dhe zotëroni të gjithë aspektet e tij: keyword research, technical SEO, link building, etj. Ndërto strategji efektive për të promovuar karrierën ose biznesin në mënyrë organike dhe afatgjatë.

  2 hërë/javë   20 orë
Mëso më Shumë