Digital Marketing & SEO

E ardhmja i përket Digital Marketing & SEO. Trajnimi i Digital Marketing ju jep njohuri dhe praktika reale në të gjithë kanalet e marketingut online. Duke kombinuar SEO, PPC, Social Media, Email dhe Mobile Marketing do të jeni në gjendje të ndërtoni një strategji marketing efektive që promovon karrierën dhe biznesin tuaj në mënyrë të suksesshme. Fokusi i këtij trajnimi është të fitoni aftësitë e duhura për të ndërmarrë fushata marketingu në bazë të nevojave, duke përmirësuar prezencën tuaj online, të cilat ndikojnë në zhvillimin e karrierës apo biznesit tuaj.

Gjithçka ju duhet të mësoni e gjeni në një program të vetëm inovativ. Të gjitha elementët dhe konceptet do i pasqyroni në projektin që do të zhvilloni në përfundim. Karriera juaj si Digital Marketing Specialist fillon këtu. Zhvilloni idetë tuaja në një mjedis motivues dhe mbështetës.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Marketing plan for a specific business
 • A marketing strategies for a specific business
1.Hyrje në Digital Marketing & SEO
 • Çfarë është Digital Marketing?
 • Avantazhet e Digital Marketing
 • Digital Marketing vs Marketing tradicional
 • Komponentet e Digital Marketing
 • Strategjia e Digital Marketing dhe hapat e krijimit të saj.
2.Brand identity në social media
 • Rëndësia e brand identity
 • Ndryshimet | Brand | Branding | Brand Identity
 • Hapat e krijimit të Brand Identity
 • Social media branding
3.Instagram Marketing
 • Arsyet e marketimit në Instagram
 • Çfarë është Instagram Marketing?
 • Strategjia e marketingut në Instagram
 • Krijimi dhe optimizimi i një profili business (Instagram Business Profile)
 • Tipologjia e kontentit/ kalendari i postimeve
 • Krijimi i fushatave të sponsorizuara dhe targetimi i tyre
 • Analiza e të dhënave në Instagram professional dashboard
 • Verifikimi i Instagram account
4.Facebook Marketing
 • Arsyet e marketimit në Facebook
 • Çfarë është Facebook Marketing?
 • Hapat e krijimit të një Facebook page
 • Menaxhimi i Meta Business Suite dhe veçoritë e komponentëve të saj.
 • Promovimet e faqes (Promote Page) dhe llojet e tyre
 • Ndryshimet midis Boost post dhe Meta ads
5.LinkedIn Marketing
 • Rëndësia e LinkedIn në marketing
 • Krijimi dhe optimizimi i një faqeje profesionale për një kompani/ LinkedIn company page
 • Reklamimi me pagesë në Linkedin
 • Krijimi dhe Konfigurimi i Campaign Manager
 • Struktura, objektivat dhe targetimi i fushatave të sponsorizuara
 • Analiza e të dhënave dhe raportimi
6.Youtube Marketing
 • Rëndësia e Youtube marketing
 • Krijimi dhe personalizimi i një kanali Youtube
 • Optimizimi i videove për SEO
 • Këshilla si të merrni më shumë views
 • Krijimi i një playlist
 • Analiza e të dhënave/ Youtube Analytics
7.Canva
 • Si të përdorim Canva
 • Krijimi i disa postimeve grafike duke ruajtur brand identity
 • Krijimi i animimeve
8.Business Manager
 • Çfarë është Business Manager dhe veçoritë e tij
 • Çfarë është Business Manager dhe veçoritë e tij
 • Struktura dhe terminologjia e Meta Ads
 • Llojet e objektivave në Ads Manager
 • Krijimi i audiencave (Custom, Lookalike, Retargeted)
 • Hapat e krijimit të një fushate të sponsorizuar
 • Meta Pixel
9.Google Ads
 • Çfarë është dhe si funksionon?
 • Terminologjia e Google Ads
 • Krijimi i Google Ads account
 • Llojet e fushatave (Responsive Search ads, Display Ads, Video ads, Smart ads, etj.)
 • Targetimi (People targeting & Contextual targeting)
 • Si të krijojmë fushata me performancë të lartë?
 • Keyword Planner
 • Monitorimi i të dhënave
10.E-mail Marketing
 • Rëndësia e e-mail marketing
 • Avantazhet dhe dizavantazhet
 • Fazat e e-mail marketing
 • Analiza e të dhënave
 • MailChimp
11.Google Analytics
 • Çfarë është dhe si funksionon?
 • Benefitet e Google Analytics
 • Krijimi i Google Analytics account
 • Terma të Google Analytics
 • Raporte
12.Search Engine Optimization (SEO)
 • Rëndësia dhe përfitimet e SEO
 • Si funksionojnë search engines?
 • Faktorët e rankimit
 • On-Page SEO
 • Off-Page SEO
 • Technical SEO
 • Keyword research dhe Meta Data
 • SEO Audit & Reporting
 • Optimizimi i website-it për SEO
 • HTML në funksion të SEO
13.Google My Business (GMB)
 • Google My Business (GMB)
 • Avantazhet e GMB
 • Hapat e krijimit
14.Copywriting & Content writing
 • Copywriting vs Content writing
 • Content marketing
 • Strategji copywriting
 • Këshilla për të shkruar kontent tërheqës

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

SEO dhe aftësi të tjera në Digital Marketing janë nga më të kërkuararat | Bizneset drejt dixhitalizimit gjithnjë e më shumë.

€100000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • SEO Analyst
 • SEO Reputation Manager
 • SEO Technician

Kompanitë

 • Conklin Media
 • Markitors
 • WebFX
 • Silverback Strategies
 • MaxAudience
 • OuterBox

  Certifikohu

Çertifikata-Digital Marketing & SEO

  Kohëzgjatja:

10 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Nuk ka asnjë kusht specifik, nqs keni dëshirë dhe interes për këtë program mund ta ndiqni. Këshillohet që të keni disa njohuri bazë rreth përdorimit të platformave online.

Programet trajnuese janë të pergatitura nga ekspertë të cilët trajtojnë në mënyrë të kujdesshme të gjitha temat dhe pergatisin individë të të gjitha niveleve.

Aftësimi në Digital Marketing & SEO ju jep mundësinë të angazhoheni në agjensi të ndryshme marketing, te punoni si freelancer apo te rrisni biznesin tuaj ne disa role: Digital Marketer, SEO Specialist, Social Media Specialist etj.

Trajnime të Ngjashme

Digital Marketing & SEO

Digital Marketing & SEO

E ardhmja i përket Digital Marketing & SEO. Trajnimi i Digital Marketing ju jep njohuri dhe praktika reale në të gjithë kanalet e marketingut online. Duke kombinuar SEO, PPC, Social Media, Email dhe Mobile Marketing do të jeni në gjendje të ndërtoni një strategji marketing efektive që promovon karrierën dhe biznesin tuaj në mënyrë të suksesshme. Fokusi i këtij trajnimi është të fitoni aftësitë e duhura për të ndërmarrë fushata marketingu në bazë të nevojave, duke përmirësuar prezencën tuaj online, të cilat ndikojnë në zhvillimin e karrierës apo biznesit tuaj.

  2 hërë/javë   42 orë
Mëso më Shumë
Search Engine Optimization

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization nënkupton procesin e përmirësimit të elementeve të një website-i me qëllim rritjen e cilësisë dhe sasisë së trafikut të faqes në internet. Nëpërmjet optimizimit SEO arrihet një renditje më e lartë në motorrat e kërkimit dhe përfitimi i një pjese të madhe të tregut online. Mësoni SEO dhe zotëroni të gjithë aspektet e tij: keyword research, technical SEO, link building, etj. Ndërto strategji efektive për të promovuar karrierën ose biznesin në mënyrë organike dhe afatgjatë.

  2 hërë/javë   20 orë
Mëso më Shumë