Festo në vendlindje

FESTO NË VENDLINDJE!

  23 Nentor 2023

  18:00

  Rr: “Reshit Çollaku”, Tiranë

   Dominusoft

Festo në vendlindje

Në kuadër të festave kombëtare të 28 – 29 Nëntorit DOMINUSOFT organizon për të 5-in vit rradhazi, konkursin me temë "FESTO NË VENDLINDJE"!

Për të aplikuar duhet të mbani në konsideratë pikat e mëposhtme:
• Ti përmbaheni temës "FESTO NË VENDLINDJE";
• Të risillni në trajtë animimi: Elementë artistike, gatimi, letrare, muzikore, politike dhe sociale, peisazhe që janë përfaqësues të vendlindjes tuaj;
• Kreativa duhet të jetë e punuar në programin Adobe Illustrator, me formatin: 1080px x 1080px, e prezantuar në formatin PDF;
• Data e fundit e dorëzimit të punimit final: 20 Nëntor, ora 20:00, NË LINKUN E AFISHUAR NË BIO-n e profilit te Dominusoft në Instagram;
• Konkursi do të zhvillohet me datë 23 Nëntor, ora 18:00, në ambientet e Dominusoft;
• Konkursi është i hapur për të gjithë.

Çmimi fitues: Fitues i vlerës 100 euro.

Suksese