Graphic Design

A Software Testing Training

   Dominusoft Education

  online

Graphic Design

Illustrator/Photoshop/InDesign

Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të:
• Brandimit të një kompani
• Lalendari ose portreti vektorial
• Logo
• Kartëvizitë
• Flyer
• Poster
• Revistë

Ky program nis në datën:    28 Qershor 2024

Mëso më Shumë