Graphic Design

Graphic Design

   Dominusoft Education

  Rr: “Reshit Çollaku”, Tiranë

Graphic Design

Illustrator/Photoshop/InDesign

Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të:
• Brandimit të një kompani
• Lalendari ose portreti vektorial
• Logo
• Kartëvizitë
• Flyer
• Poster
• Revistë

Ky program nis në datën:    30 Maj 2024

Mëso më Shumë