C/C++

C/C++

   Dominusoft Education

  Rr: “Reshit Çollaku”, Tiranë

C/C++

C/C++
Përgatituni për të ardhmen!

Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të:
• Lojra
• Aplikacione për bankat
• Sisteme operimi
• Animime
• GUI (Graphical user interface)

Ky program nis në datën:    28 Maj 2024

Mëso më Shumë