Data Analysis

Data Analysis

   Dominusoft Education

  Rr: “Reshit Çollaku”, Tiranë

Data Analysis

Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të:
• Market Research and Customer Segmentation
• Sales and Revenue Analysis
• Financial Performance Evaluation
• Product Performance Analysis
• Supply Chain Optimization

Ky program nis në datën:    29 Maj 2024

Mëso më Shumë