Java

Java

   Dominusoft Education

  Rr: “Reshit Çollaku”, Tiranë

Java

Fundamentals Advanced

Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të:
• Menaxhimi i inventarit
• CRUD(Create-Read-Update-Delete) i produkteve
• Menaxhimi i përdoruesve
• Aplikacion mbi shërbimet financiare
• Aplikacione mobile
• Inteligjence artificiale

Ky program nis në datën:    27 Qershor 2024

Mëso më Shumë