Motion Design

Motion Design

   Dominusoft

  Rr: “Reshit Çollaku”, Tiranë

Motion Design

After Effects / Premiere Pro

Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të:
• Portfolio
• Krijimin e një video me audio
• Efekte vizuale
• Lëvizje grafike

Ky program nis në datën:    29 Prill 2024

Mëso më Shumë