UI/UX DESIGN

UI/UX DESIGN

   Dominusoft Education

  Rr: “Reshit Çollaku”, Tiranë

UI/UX DESIGN

Figma / Adobe Xd
Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të:
• Lead Generation Landing Page
• Blog or Digital Publication
• Ecommerce Website
• Mobile App Design
• Marketing Website

Ky program nis në datën:    28 Maj 2024

Mëso më Shumë