Web Design

Web Design

   Dominusoft Education

  Rr: “Reshit Çollaku”, Tiranë

Web Design

Përgatituni për të ardhmen!

Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të:
• Portfolio
• Landing Page
• Website i pështatshëm për çdo pajisje
• Galeri fotosh

Ky program nis në datën:    27 Qershor 2024

Mëso më Shumë