Web Development

Web Development

   Dominusoft Education

  Rr: “Reshit Çollaku”, Tiranë

Web Development

Python/Django PHP/Laravel

Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të:
• Portfolio
• Landing Page
• Website i pështatshëm për çdo pajisje
• Galeri fotosh
• eCommerce
• Portfolio
• Blog
• Website për agjenci turistike
• Website për restaurant/ bar

Ky program nis në datën:    28 Qershor 2024

Mëso më Shumë