Interior Design

Interior Design është një fushë e arkitekturës dhe dizajnit që përfshin planifikimin, organizimin dhe përsosjen e hapësirave të brendshme të një ndërtese për qëllime funksionale, estetike dhe të komoditetit. Interior Design është një fushë e gjërë, e cila kërkon një kuptim të mirë të arkitekturës, dizajnit estetik, dhe funksionit praktik të hapësirës.

Interior designer-at merren me një sërë projektesh që përfshijnë planifikimin, dizajnin dhe organizimin e hapësirave të brendshme për qëllime funksionale, estetike dhe të komoditetit.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Dizajn i Shtëpive/Private
 • Interior Design i Ambienteve Komerciale
 • Dizajn i Hoteleve dhe Ambienteve të Akomodimit
 • Projektim i Hapësirave të Punës
SketchUp Pro
 • Pro. Interface I Programit
 • Menaxhimi i panelit kryesor
 • Toolbar
 • Navigimi në hapësirën 3d
 • Menaxhimi i kamerave
Komandat krijuese
 • Krijimi i një dokumenti të ri dhe hapja e një dokumenti ekzistues
 • Komanda Save
 • Eksportimi i punës në program renderizimi
 • Krijimi i linjës
 • Krijimi i figurave gjeometrike
 • Krijimi i harqeve
 • Krijimi i objekteve 3 dimensionale
Editimi dhe Transformimi
 • Push
 • Pull
 • Duplicate
 • Move
 • Create rotations
 • Create offset
 • Scale
 • Copy
 • Copy with rotation Symmetry
 • Soften and Smooth
Guidat dhe Dimensionet
 • Shtimi i tekstit
 • Shtimi i materialeve ne objekte
Koncepti i komponenteve
 • Grupet
 • 3D warehouse
 • Realizimi i prerjeve
 • Realizimi i skenave paraprake
Paraqitja e skenave
 • Editimi i drites dhe hijeve
 • Krijimi i objekteve decorative
Programin Lumion
 • Menyrat e navigimit
 • Krijimi i mjedisit të duhur të punës.
 • Komandat kresore të Lumion
Lidhja e SketchUp me Lumion
Renderizim
 • Efektet grafike
 • Krijimi i renderave cilesore
 • Krijimi i Animimeve dhe Keyframes.
Photoshop
 • Ndërfaqja e programit
 • Menaxhimi i file-ve
 • Komandat e Editimit
 • Layer masks dhe Patterns
 • Ndryshimi i perspektives ne imazh

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Të zgjedhësh profesionin e interior designer-it mund të jetë një zgjedhje e shkëlqyer nëse ke pasion për dizajnin, kreativitetin dhe ndikimin në mjedisin e brendshëm. Është një profesion që të lejon të shprehësh kreativitetin. Interior design përfshin përdorimin e teknologjive të fundit, përfshirë softuerë të specializuar për projektim të brendshëm dhe vizualizim.

€60000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Interior Designer
 • Interior Architect
 • Lighting Designer
 • Interior Stylist

Kompanitë

 • Kompanitë e Dizajnit të Brendshëm
 • Kompanitë e Mobiljeve dhe Dekoracionit
 • Real Estate Development

  Certifikohu

Certifikimi - Trajnimi Interior Design

  Kohëzgjatja:

9 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Për të nisur karrierën si interior design, ju nevojitet një kombinim i arsimit dhe kualifikimeve. Kërkesat specifike mund të ndryshojnë sipas vendndodhjes dhe fushës specifike të dizajnit të brendshëm.

Përvoja praktike mund të fitohet përmes internship-eve ose pozicioneve të nivelit fillestar në firmat e projektimit ose firmat arkitekturore. Këto mundësi ju lejojnë të punoni nën profesionistë me përvojë, të mësoni rreth praktikave të industrisë dhe të ndërtoni portofolin tuaj.

Disa aftësi kyçe që mund t'ju ndihmojnë të keni sukses si përfshijnë kreativitetin, një ndjenjë të fortë estetike dhe një sy për detaje. Aftësitë e mira të komunikimit dhe zgjidhjes së problemeve.

Trajnime të Ngjashme

Graphic Design

Graphic Design

Fitoni para duke bërë art! Graphic Design ju jep aftësi në fushat e ilustrimit, web design, aplikacioneve për smartphone dhe grafika. Graphic Design është arti dhe profesioni i komunikimit vizual. Gjatë trajnimit të Graphic Design do të mësoni të komunikoni dhe kombinoni ide për të informuar konsumatorët përmes formave fizike dhe atyre virtuale që përfshijnë imazhe, fjalë ose grafikë.

  2 hërë/javë   38 orë
Mëso më Shumë
Motion Design

Motion Design

Video është komunikimi më i fuqishëm në ditët e sotme. Trajnimi i Motion Design ka në fokus të mësoni të promovoni një objekt, shërbim apo një kompani duke krijuar dhe shtuar në video efekte dhe lëvizje grafike. Gjatë trajnimit dhe deri në përfundim të tij do të mësoni të editoni, shtoni audio dhe video, shtoni tituj, dhe eksportoni projekte me Adobe Premiere Pro. Gjithashtu do të jeni ne gjendje të krijoni video me efekte vizuale dhe lëvije grafike në 2D dhe 3D, duke përdorur Adobe After Effects.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
UI/UX

UI/UX

Design-i krijon kulturë, kultura formon vlera. Trajnimi ne UI/UX ka si qëllim t’ju mësojë të aftësoheni për të fituar titullin si arkitekt i një programi kompjuterik, faqe interneti apo aplikacioni per smartphone. Gjatë trajnimit do të mësoni heuristikat e nevojshme për të krijuar një aplikacion sipas trendeve të fundit, psikologjisë së njeriut dhe skanimit të syrit, për të arritur qëllimin e caktuar të aplikacionit dhe përdorimin sa më efektiv të tij. Gjithashtu ju do të mësoni tools të nevojshëm për të zhvilluar mockup-et dhe prototipet.

  2 hërë/javë   28 orë
Mëso më Shumë