UI/UX

Design-i krijon kulturë, kultura formon vlera. Trajnimi ne UI/UX ka si qëllim t’ju mësojë të aftësoheni për të fituar titullin si arkitekt i një programi kompjuterik, faqe interneti apo aplikacioni per smartphone. Gjatë trajnimit do të mësoni heuristikat e nevojshme për të krijuar një aplikacion sipas trendeve të fundit, psikologjisë së njeriut dhe skanimit të syrit, për të arritur qëllimin e caktuar të aplikacionit dhe përdorimin sa më efektiv të tij. Gjithashtu ju do të mësoni tools të nevojshëm për të zhvilluar mockup-et dhe prototipet.

Si të përdorni UI/ UX për të komunikuar me klientin dhe cilat janë aftësitë e kërkuara për zhvillimin tuaj në këtë drejtim; këto janë disa nga përgjigjet që do merrni gjatë trajnimit. Në përfundim të këtij trajnimi, me ndihmën e instruktorëve do të punoni projektin tuaj si UI / UX Designer.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Lead Generation Landing Page
 • Blog or Digital Publication
 • Ecommerce Website
 • Mobile App Design
 • Marketing Website
1.Introduction to UI / UX
 • What is UI / UX?
 • Story of UI / UX
 • UI / UX in modern days
 • UI / UX Fundamentals
 • UI / UX in application, summary
 • UI / UX Principles
 • UI / UX Elements
2.UCD Proccess (User-Central Design)
 • UCD fundamentals
 • UCD steps
 • User critical thinking
3.Competitor anaylsis- S.W.O.T analyze
 • Design critical thinking
 • Introduction to design critical thinking
 • Design like in client’s mind
 • Design critical thinking, most important
4.Research & Personification
 • Research: Usability tests, fundamentals
 • How to learn from the research proccess
 • How to undersand what user really wants
 • Most important tolls for research proccess
 • Prototype: How to choose the best one
 • Personification: The user is always right: How to create an aplication based on user characteristics
 • Being inside the user mind
5.Content & its strategy
 • Information architecture, fundamentals
 • UX fundamentals: Content strategy
 • How to create an effective content strategy
 • Interactive design fundamentals
 • Applications navigation design
 • Effective design for mobile apps

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Mund të punosh lirisht në çdo vend. Vendosja e kontaktit të parë me klientin Futu në botën e design duke dhënë impaktin tënd kudo. Të ardhura shumë të mira, duke filluar nga 2000 EUR.

€85000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Dizajni i ndërfaqes së përdoruesit (UI)
 • UX researcher
 • Information architect
 • UI/UX developer
 • Usability analyst
 • UX writer
 • Freelancer

Kompanitë

 • Parachute Design Group

  Certifikohu

Çertifikata-UI/UX

  Kohëzgjatja:

7 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Nuk është e nevojshme të kesh njohuri paraprake por njohuritë si graphic design dhe pikturë ju japin avantazh.

Programi i trajnimit është i hartuar nga ekspertë të fushës, të cilët kanë organizuar materialet në mënyrën më thjeshtë për t’u mësuar.

Ju do të mund të angazhoheni në këtë profesion nqs punoni dhe mësoni vazhdimisht përgjatë programit, duke u çertefikuar në fund të tij.

Nuk është e detyrueshme, tool-s të tilla do të mësohen gjatë ndjekjes së programit trajnues

Trajnime të Ngjashme

Graphic Design

Graphic Design

Fitoni para duke bërë art! Graphic Design ju jep aftësi në fushat e ilustrimit, web design, aplikacioneve për smartphone dhe grafika. Graphic Design është arti dhe profesioni i komunikimit vizual. Gjatë trajnimit të Graphic Design do të mësoni të komunikoni dhe kombinoni ide për të informuar konsumatorët përmes formave fizike dhe atyre virtuale që përfshijnë imazhe, fjalë ose grafikë.

  2 hërë/javë   34 orë
Mëso më Shumë
Motion Design

Motion Design

Video është komunikimi më i fuqishëm në ditët e sotme. Trajnimi i Motion Design ka në fokus të mësoni të promovoni një objekt, shërbim apo një kompani duke krijuar dhe shtuar në video efekte dhe lëvizje grafike. Gjatë trajnimit dhe deri në përfundim të tij do të mësoni të editoni, shtoni audio dhe video, shtoni tituj, dhe eksportoni projekte me Adobe Premiere Pro. Gjithashtu do të jeni ne gjendje të krijoni video me efekte vizuale dhe lëvije grafike në 2D dhe 3D, duke përdorur Adobe After Effects.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
UI/UX

UI/UX

Design-i krijon kulturë, kultura formon vlera. Trajnimi ne UI/UX ka si qëllim t’ju mësojë të aftësoheni për të fituar titullin si arkitekt i një programi kompjuterik, faqe interneti apo aplikacioni per smartphone. Gjatë trajnimit do të mësoni heuristikat e nevojshme për të krijuar një aplikacion sipas trendeve të fundit, psikologjisë së njeriut dhe skanimit të syrit, për të arritur qëllimin e caktuar të aplikacionit dhe përdorimin sa më efektiv të tij. Gjithashtu ju do të mësoni tools të nevojshëm për të zhvilluar mockup-et dhe prototipet.

  2 hërë/javë   28 orë
Mëso më Shumë