Motion Design

Video është komunikimi më i fuqishëm në ditët e sotme. Trajnimi i Motion Design ka në fokus të mësoni të promovoni një objekt, shërbim apo një kompani duke krijuar dhe shtuar në video efekte dhe lëvizje grafike. Gjatë trajnimit dhe deri në përfundim të tij do të mësoni të editoni, shtoni audio dhe video, shtoni tituj, dhe eksportoni projekte me Adobe Premiere Pro. Gjithashtu do të jeni ne gjendje të krijoni video me efekte vizuale dhe lëvije grafike në 2D dhe 3D, duke përdorur Adobe After Effects.

Duke ofruar konceptet dhe teknikat fundamentale, trajnimi në Motion Design është një eksperiencë formuese për personat e apasionuar pas design-it dhe animacioneve. Ky trajnim do ju japë mundësinë të shpalosni dhe të vendosni në zbatim idetë tuaja. Do të krijoni një portfolio plot me punë profesionale.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Portfolio
 • Krijimin e një video me audio
 • Efekte vizuale
 • Lëvizje grafike
1.Adobe Premier Pro
 • Interface Presentation
 • Workspace and Tools
 • Video Editing
 • Adding audio and video transitions
 • Audio and Video Effects
 • Effects Controls
 • Text editing
 • Adding professional titles
 • Adding professional titles in motion
 • Adding Audio
 • Colors settings in video
 • Adding visual effects, green screen views settings
2.Adobe After Effects
 • Interface Presentation
 • Workspace and Tools
 • Graphic creation
 • Motion creations
 • Composition techniques
 • Video special effects
 • Audio import
 • Video import
 • Image import
 • Space in 3D cameras, lights and shadows
 • Creation of 2D and 3D animation
 • Import and animation of graphic vector works created in illustrator

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Video është komunikimi më i fuqishëm në ditët e sotme

€65000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Freelancer
 • Marketing & Komunikim
 • Reklamim

Kompanitë

 • IBM
 • IAJ Media
 • Moira Studio

  Certifikohu

Çertifikata-Motion Design

  Kohëzgjatja:

8 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Për të ndjekur programin e Motion Design, paraprakisht ju duhet të keni njohuri në programet Adobe Illustrator dhe Photoshop.

Po, pas regjistrimit në trajnimin e Motion Design, ju aksesoni portalin e kursantit me materialet si leksione/ ushtrime/ video tutorial dhe linke për të instaluar falas programet.

Trajnime të Ngjashme

Graphic Design

Graphic Design

Fitoni para duke bërë art! Graphic Design ju jep aftësi në fushat e ilustrimit, web design, aplikacioneve për smartphone dhe grafika. Graphic Design është arti dhe profesioni i komunikimit vizual. Gjatë trajnimit të Graphic Design do të mësoni të komunikoni dhe kombinoni ide për të informuar konsumatorët përmes formave fizike dhe atyre virtuale që përfshijnë imazhe, fjalë ose grafikë.

  2 hërë/javë   34 orë
Mëso më Shumë
Motion Design

Motion Design

Video është komunikimi më i fuqishëm në ditët e sotme. Trajnimi i Motion Design ka në fokus të mësoni të promovoni një objekt, shërbim apo një kompani duke krijuar dhe shtuar në video efekte dhe lëvizje grafike. Gjatë trajnimit dhe deri në përfundim të tij do të mësoni të editoni, shtoni audio dhe video, shtoni tituj, dhe eksportoni projekte me Adobe Premiere Pro. Gjithashtu do të jeni ne gjendje të krijoni video me efekte vizuale dhe lëvije grafike në 2D dhe 3D, duke përdorur Adobe After Effects.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
UI/UX

UI/UX

Design-i krijon kulturë, kultura formon vlera. Trajnimi ne UI/UX ka si qëllim t’ju mësojë të aftësoheni për të fituar titullin si arkitekt i një programi kompjuterik, faqe interneti apo aplikacioni per smartphone. Gjatë trajnimit do të mësoni heuristikat e nevojshme për të krijuar një aplikacion sipas trendeve të fundit, psikologjisë së njeriut dhe skanimit të syrit, për të arritur qëllimin e caktuar të aplikacionit dhe përdorimin sa më efektiv të tij. Gjithashtu ju do të mësoni tools të nevojshëm për të zhvilluar mockup-et dhe prototipet.

  2 hërë/javë   28 orë
Mëso më Shumë