Graphic Design

Fitoni para duke bërë art! Graphic Design ju jep aftësi në fushat e ilustrimit, web design, aplikacioneve për smartphone dhe grafika. Graphic Design është arti dhe profesioni i komunikimit vizual. Gjatë trajnimit të Graphic Design do të mësoni të komunikoni dhe kombinoni ide për të informuar konsumatorët përmes formave fizike dhe atyre virtuale që përfshijnë imazhe, fjalë ose grafikë.

Nëpërmjet trajnimit në Graphic Design, do arrini të mësoni njohuritë e domosdoshme për këtë profesion. Projektet e ndryshme dhe udhëzimet e instruktorëve do ju transmetojnë dijet e nevojshme, etikën e punës dhe njëkohësisht do të jeni në gjendje të nxisni imagjinatën dhe kreativitetin e duhur në këtë fushë.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Brandimit të një kompani
 • Lalendari ose portreti vektorial
 • Logo
 • Kartëvizitë
 • Flyer
 • Poster
 • Revistë
Adobe Photoshop
 • Interface Presentation
 • Photoshop Layer Panel
 • Selecting in Photoshop
 • Assessment: Creating an image from combining 2 others
 • Photoshop Filters
 • Adding & Editing Text
 • Photo Retouch
 • Assessment: Restoring an old photo
 • Creating Animated GIF
 • Creating content, posters, for Social Media
Adobe Illustrator
 • Interface Presentation
 • ARTBOARDS
 • Creating & editing forms
 • Colours
 • Text
 • Creating forms
 • Logo concept
 • Creating process
 • LOGO
 • Business Card
 • Brochure
 • Assessment: Creating a logo, business card & brochure
Adobe InDesign
 • Interface Presentation
 • LAYOUT
 • Frames & Objects
 • Text & its formatting
 • Paragraphs
 • Assessment: Creating a document using learned concepts
 • Colours in InDesign
 • Transparency
 • How to save a document in InDesign
 • Assessment: Creating a magazine/ catalogue with text & image
CorelDRAW
 • Interface Presentation
 • Artboards
 • Creating & editing forms
 • Colours
 • Text
 • Creating forms
 • Creating vector portraits
 • Creating a calendar
 • Preparing the materials for printing process

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Kërkesë e lartë në tregun e punës. Gati cdo kompani është në kërkim të një graphic designer.

€50000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Freelancer
 • Graphic Designer në çdo kompani, në sektorin e marketingut dhe komunikimit
 • Fotograf në Foto Studio
 • Designer në kompanitë e reklamave dhe printimit
 • Menaxhim rrjetesh sociale

Kompanitë

 • IBM
 • Bonfire
 • Canva
 • Parachute Design Group

  Certifikohu

Çertifikata-Graphic Design

  Kohëzgjatja:

9 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Trajnimi i Graphic Design nuk ka parakushte njohurish ose moshe. Trajnimi fillon nga njohuritë bazike.

Sugjerohet që bazat të fillohen duke mësuar tre modulet bazë Adobe Photoshop, Illustrator dhe InDesign. Këto module ofrohen në paketën e parë.

CorelDRAW është program i cili shërben për përgatitjen e kreativave në procesin e printimit. Është mjaft i kërkuar në pjesën më të madhe të kompanive të rekalmave dhe printimit. CorelDRAW përfshihet në paketën e dytë dhe vjen si modul ekstra, normalisht i shoqëruar me modulet bazë që përfshihen.

Po, pas regjistrimit në trajnimin e Graphic Design, ju aksesoni portalin e kursantit me materialet si leksione/ ushtrime/ video tutorial dhe linke për të instaluar falas programet.

Trajnime të Ngjashme

Graphic Design

Graphic Design

Fitoni para duke bërë art! Graphic Design ju jep aftësi në fushat e ilustrimit, web design, aplikacioneve për smartphone dhe grafika. Graphic Design është arti dhe profesioni i komunikimit vizual. Gjatë trajnimit të Graphic Design do të mësoni të komunikoni dhe kombinoni ide për të informuar konsumatorët përmes formave fizike dhe atyre virtuale që përfshijnë imazhe, fjalë ose grafikë.

  2 hërë/javë   38 orë
Mëso më Shumë
Motion Design

Motion Design

Video është komunikimi më i fuqishëm në ditët e sotme. Trajnimi i Motion Design ka në fokus të mësoni të promovoni një objekt, shërbim apo një kompani duke krijuar dhe shtuar në video efekte dhe lëvizje grafike. Gjatë trajnimit dhe deri në përfundim të tij do të mësoni të editoni, shtoni audio dhe video, shtoni tituj, dhe eksportoni projekte me Adobe Premiere Pro. Gjithashtu do të jeni ne gjendje të krijoni video me efekte vizuale dhe lëvije grafike në 2D dhe 3D, duke përdorur Adobe After Effects.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
UI/UX

UI/UX

Design-i krijon kulturë, kultura formon vlera. Trajnimi ne UI/UX ka si qëllim t’ju mësojë të aftësoheni për të fituar titullin si arkitekt i një programi kompjuterik, faqe interneti apo aplikacioni per smartphone. Gjatë trajnimit do të mësoni heuristikat e nevojshme për të krijuar një aplikacion sipas trendeve të fundit, psikologjisë së njeriut dhe skanimit të syrit, për të arritur qëllimin e caktuar të aplikacionit dhe përdorimin sa më efektiv të tij. Gjithashtu ju do të mësoni tools të nevojshëm për të zhvilluar mockup-et dhe prototipet.

  2 hërë/javë   28 orë
Mëso më Shumë