C/ C++

Nise si duhet karrierën në programim, duke siguruar themele të forta me gjuhët bazë të programimit. C është një gjuhë programimi procedurale. Kodimi i Operating System është komod duke përdorur gjuhën C, sepse ofron një akses të drejtpërdrejt me memorjen, është i thjeshtë në sintaksë. C++ është një gjuhë programimi që përdoret për të koduar aplikacione me performancë të lartë. Kjo gjuhë është object-oriented dhe e strukturuar.

Njohuritë teorike që do të merrni do ju shërbejnë për të ndërtuar një projekt inovativ dhe profesional. Qofshin aplikacione, lojëra, apo sisteme operimi, në fund do të jeni gati për punësim si programues në C/C++.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Lojra
 • Aplikacione për bankat
 • Sisteme operimi
 • Animime
 • GUI (Graphical user interface)
1.C
 • Introduction to programming C
 • Simple programs
 • Main functions Printf and Scanf
 • Data types
2.C language operators
 • Logical operators, evaluation of logical expressions
 • Valuation operators
3.Control Structures / Cyclic Structures
 • What are control structures
 • Selective structure if, if / else, switch
 • What are cyclic structures
 • Selective structure while, do-while, for
 • One-and-Two Dimensional Tables
4.Functions
 • Declaration of a function
 • Prototype functions
 • The difference between recursiveness and recurrence
5.Vectors / Matrices
 • Declaration of vectors
 • Vector order. Search in vector
 • Declaration of matrices
 • Order of matrices
 • Matrix search algorithms
6.Addresses and pointers
 • What is a marker
 • How bookmarks and tables are related
 • Actions with markers
7.Structures
 • Defining dynamic data structures
 • Access to members of dynamic structures (stacks, rows, linked lists)
8.File
 • Pseudocode / block diagram for file operations
 • Creating the file
 • Open, read / write file.
 • Closing files
 • Reading and writing to files
 • Inheritance
9.C ++
 • Variables and their extension (Scope)
 • Arithmetic, Relational and Logical Operators (Boolean)
 • Standard libraries
 • Files input & output
 • Pointers / References
 • Dynamic allocation
 • Abstraction
 • Access to non-private members
 • Templates
 • Vectors
10.Modularity
 • Functions and parameters input (value & address) and output
 • Calling functions within functions
11.Encapsulation
 • Structures (instances)
 • Class (files .h & .cpp) (instance)
 • Constructors
 • Public and private members
 • Instances with classes within another class

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

C / C ++ është kudo, në sistemet operative, shfletuesit e internetit ose aplikacionet desktop.

€73000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Zhvillues Software-ësh
 • Programues lojrash
 • Zhvillues databaze

Kompanitë

 • IBM
 • Amazon
 • Google
 • Iris Software
 • Aerotek
 • Cyber Coder
 • TradeWeb

  Certifikohu

Çertifikata-C/ C++

  Kohëzgjatja:

8 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

C/ C++ është gjuha e 4 në botë dhe produktet e Adobe, Chrome dhe Firefox janë ndërtuar me C ++.

Dallimi kryesor është C është një gjuhë proçeduriale e programimit dhe nuk suporton klasa dhe objekte, ndërsa C ++ është një kombinim i programimit procedurial dhe gjuhë e drejtuar drejt objekteve.

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë