Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

Pas përfundimit të trajnimit dhe marrjen e të gjitha njohurive ju do të punoni me një projekt të vërtetë për të vënë në zbatim gjithçka që keni mësuar. Duke përdorur Python ju do të ndërtoni një website tërësisht funksional. Programimi kërkon kohë dhe përkushtim. Mbështetjen nga instruktori do ta keni në secilin hap.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Portfolio
 • Landing Page
 • Website i pështatshëm për çdo pajisje
 • Galeri fotosh
 • eCommerce
 • Portfolio
 • Blog
 • Website për agjenci turistike
 • Website për restaurant/ bar
1.HTML
 • Introducing WEB TECHNOLOGIES
 • HTTP
 • Static/ Dynamic WEB
 • Introducing to HTML
 • HTML Syntax
 • Basic HTML Template
 • Heading Tags
 • HTML List
 • HTML Table
 • Linking to Other Pages
 • Including Media
 • Lab Exercises for html
2.CSS
 • Introducing to CSS
 • CSS Syntax
 • CSS Inclusion
 • CSS Units
 • CSS Layouts
 • Various CSS Attributes
 • Lab Exercises for CSS
3.JavaScript
 • JavaScript Programming Language
 • Control Flows
 • Strings/ Vectors
 • Functions
 • Objects/ JSON
 • DOM
 • Lab Exercises for JavaScript
4.jQuery
 • Introducing To jQuery
 • Selecting And Modifying Through jQuery
 • Events
 • Animations, Effects
 • JavaScript Plugins
 • Lab Exercises for jQuery
5.Bootstrap
 • Introducing To Bootstrap, Responsive CSS Framework
 • Bootstrap CSS
 • Bootstrap COMPONENTS
 • HTML5 Forms
 • HTML5 Media (Other)
 • CSS3
 • Lab Bootstrap, HTML5 And CSS3
6.Python
 • Python Variables and Operators
 • Control flow statements
 • Python data structures
 • String/ Date
 • Functions
 • File
 • Classes/ Objects
 • Exceptions
7.Django
 • Overview
 • Django as MVC Design Pattern
 • Django Architecture
 • Steps to create New Project/ App
 • The development Process
 • django-admin.py/ manage.py
 • Django placement
8.Git & GitHub
 • Git
 • GitHub
 • Git vs GitHub
 • GitHub Repository
 • Branch
 • Clone

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Sintaksa e thjeshtë dhe lexueshmëria e bën shumë më të lehtë programimin në Python, gjë që do t'ju ndihmojë të ndërtoni website në një kohë të shkurtër.

€123536

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Front-end Developer
 • Web developer
 • Back-end developer
 • Full stack developer

Kompanitë

 • IBM
 • Amazon
 • Google
 • Cisco
 • eGrove Systems
 • Akuna Capital

  Certifikohu

Çertifikata-Web Development Python

  Kohëzgjatja:

12 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Duke përdorur python do të ndërtohet çdo funksionalitet i website-it, lidhja me serverin, ndërtimi i views si dhe lidhja me databazën.

Python është shumë i lehtë për tu mësuar në krahasim me gjuhët e tjera dhe ka një gamë të gjërë të librarive dhe paketave, si Django, të cilat ndihmojnë në ndërtimin e një website fuksional në një kohë shumë të shkurtër.

Python gjen zbatim në fusha si: Inteligjenca artificiale, analizimi i të dhënave, ndërtim aplikacionesh, krijim lojrash etj.

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë