Fullstack MERN Technologies

JavaScript, gjuhë e përdorur për të shtuar dinamizëm në faqe. JavaScript është gjuhë programimi e thjeshtë e integruar me HTML, është open source dhe cross-platform. Gjerësisht e përdorur për t’iu ofruar klientëve eksperiencën më të mirë të përdorimit. Fullstack web developer profilizohesh duke përvetësuar JavaScript. Sipas statistikave çdo web ka 97,5% të implementuar JavaScript-in.

Trajnimi në NodeJS ju njeh me koncepte mjaft të rëndësishme, të cilat do t’i aplikoni me siguri të plotë gjatë realizimit të projektit mbrojtës. Mund të zgjidhni projekte nga më të ndryshme në varësi të ideve tuaja. E sigurt është që në përfundim do të ofroni një produkt profesional dhe të vlerësuar.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Portfolio
 • Landing Page
 • Website i pështatshëm për çdo pajisje
 • Galeri fotosh
 • eCommerce
 • Portfolio
 • Blog
 • Website për agjenci turistike
 • Website për restaurant/ bar
1.HTML
 • Introducing WEB TECHNOLOGIES
 • HTTP
 • Static/ Dynamic WEB
 • Introducing to HTML
 • HTML Syntax
 • Basic HTML Template
 • Heading Tags
 • HTML List
 • HTML Table
 • Linking to Other Pages
 • Including Media
 • Lab Exercises for html
2.CSS
 • Introducing to CSS
 • CSS Syntax
 • CSS Inclusion
 • CSS Units
 • CSS Layouts
 • Various CSS Attributes
 • Lab Exercises for CSS
3.JavaScript
 • JavaScript Programming Language
 • Control Flows
 • Strings/ Vectors
 • Functions
 • Objects/ JSON
 • DOM
 • Lab Exercises for JavaScript
4.Bootstrap
 • Introducing To Bootstrap, Responsive CSS Framework
 • Bootstrap CSS
 • Bootstrap COMPONENTS
 • HTML5 Forms
 • CSS3
 • Lab Bootstrap, HTML5 And CSS3
5.React
 • Introducing to React
 • JSX
 • Component(function/class)
 • Props: object argument with data
 • Events
 • Router
 • CSS in React
 • Handling Forms
 • Hooks
 • API-AXIOS
 • Lab Exercises React
6.NodeJS
 • Introducing to NodeJS
 • Moduls
 • CRUD
 • Lab Exercises NodeJS
7.Express JS
 • Introducing to Express JS
 • Routing
 • Request-Response Object
 • Template Engine
 • Passing-Getting Data
 • Lab Exercises Express JS
8.Mongo DB
 • Introducing to MongoDB
 • Connecting to MongoDB
 • Atlas Cluster
 • Mongoose Library
 • Lab Exercises Mongo DB
9.Git & GitHub
 • Git
 • GitHub
 • Git vs GitHub
 • GitHub Repository
 • Branch
 • Clone

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Tashmë mund të ndërtoni një website, front-end dhe back-end, duke përdorur vetëm javascript.

€113791

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Front-end Developer
 • Web developer
 • Back-end developer
 • Full stack developer

Kompanitë

 • Insight Global
 • Amazon
 • Google
 • Uber
 • Moveax
 • Ritech Group of Companies
 • Laconic

  Certifikohu

Çertifikata-Fullstack MERN

  Kohëzgjatja:

12 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Kërkesa për Node.JS janë në rritje sepse mund të ndërtojmë website si nga ana e klientit dhe serverit duke përdorur javascript.

Node js ofron paketa të shumta për ndërtimin e website-ve duke e bërë më të lehtë procesin e punës pasi përdoret JavaScript si në pjesën e front dhe back end. PHP zhvillon vetëm pjesën e back end të një website.

Përveç njohurive në JavaScript, duhet të kesh baza të mira në HTML, CSS, NodeJS dhe Express JS.

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë