ASP.NET/ C Sharp

Microsoft ASP.NET është një framework zhvillimi, që përdoret për ndërtimin e faqeve dinamike, web service, dhe aplikacioneve robuste të përqëndruara tek databaza. Gjatë trajnimit do të mësoni se si të krijoni aplikacione windows duke përdorur C Sharp. Ju do të merrni njohuri dhe aftësi që do t'ju lejojnë të përmirësoni ndjeshëm performancën dhe shkallëzimin e aplikacioneve windows, duke përdorur visual studio. Fokusi i këtij trajnimi është të fitoni kompetencat e duhura në zhvillimin e aplikacioneve të internetit.

Projektin e zhvilluar në C# do ta bëni pjesë të dosjes suaj profesionale. Mund të zhvilloni projekte të një game të gjerë duke përdorur të gjitha njohuritë dhe leksionet e trajtuara gjatë programit. Pas vlerësimit të projektit do të çertefikoheni si profesionist.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Zhvilloni aplikacione të internetit
 • Strukturimi i aplikacioneve të internetit
 • Strukturimi i aplikacioneve të internetit
 • Tipar i përdorimit të stileve në aplikacionet web
 • Strukturimi i aplikacioneve të internetit
 • Të testoni dhe të debugoni aplikacionet e internetit
1.OOP concepts / C sharp
 • Class
 • Object
 • Abstraction
 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Interface
2.CREATING A NEW ASP.NET WEB APPLICATION
 • Creating a new project
 • Creating a web form
 • Add a image
 • Insert a table
 • List
 • Save application
 • Run application
3.C# Basic
 • Data Types
 • Variables
 • Decision making (if, else)
 • Loops
 • Methods
 • List, Array
 • Exception Handling
4.ASP.NET
 • Life Cycle
 • Event Handling
 • Server Side (Session, Cache, Request, Response etc)
 • Server Controls (Validation controls, Data Source, Master Pages etc)
 • Controls
 • Managing states
 • LINQ (Language Integrated)
 • Primary key Constraints
 • Foreign Key Constraints
 • Cascading Referential Integrity
 • Krijimi i Modelit të Databazës
 • Autosize Selected Tables
 • Ndërlidhja mes tabelave
 • Krijimi i faqes Master
5.Software Architecture
 • Layered Architecture
 • Business Layer
 • Data Access Layer
 • Service Layer *
 • Presentation Layer

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Qëndrueshmëri të madhe në punë. Pagat në skajin më të lartë të tregut.

€95000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • net software developer
 • Full stack developer

Kompanitë

 • IBM
 • Insight Global
 • Amazon
 • Google

  Certifikohu

Çertifikata-ASP.NET/ C Sharp

  Kohëzgjatja:

8 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Duhet të mësoni asp.net, për të krijuar aplikacione windows duke përdorur c sharp.

Ky program nuk përmban parakushte, por e favorshme është të keni njohuri në të paktën një tjetër gjuhë programimi.

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë