JAVA

JAVA, më e lehtë për t’u përdorur, për t’u shkruar, përpiluar, korrigjuar gabimet dhe për të mësuar. Java është #1 gjuhë programimi dhe Development Platform. Gjuha e programimit Java është koherente, me kosto të ulët dhe shkurton Development Timeframes. Java është gjuha e parë e programimit për DevOps, AI, VR, Big Data, Continuous Integration, Analytics, Mobile ChatBots. Java është numri një si Development language për microservices.

Projekti i zhvilluar në JAVA do të bëhet pjesë e CV-së tuaj duke ju ofruar mundësinë reale për punësim. Të gjitha bazat teorike do t’i hidhni në praktikë duke realizuar me besim një projekt shumë të mirë. Të mësojmë duke u praktikuar.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Menaxhimi i inventarit
 • CRUD(Create-Read-Update-Delete) i produkteve
 • Menaxhimi i përdoruesve
 • Aplikacion mbi shërbimet financiare
 • Aplikacione mobile
 • Inteligjence artificiale
1.Java Basics
 • Data Types
 • Variables
 • Expressions
 • Control statements
 • Flow Control
 • Loops
 • Methods, functions
 • Non basic data types
2.OOP Concepts
 • Class
 • Object
 • Strings
 • Access Modifiers
 • Abstraction
 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Interface
 • Exception Handling
3.Java Constructor
 • Java static keyword
 • Java Inheritance
 • Access Modifiers
 • Interfaces
 • Polymorphism
 • Abstract Classes
 • Abstract Methods
 • COLLECTION API
 • METHODS OF COLLECTION INTERFACE
 • INTERFACES
 • ARRAYLIST
 • LINKED LISTS
 • HASHSET
 • LINKED-HASHSET
 • TREESET
 • HASHMAP
 • LINKEDHASHMAP
 • TREEMAP
4.Java Swings
 • Java Jbutton
 • Java JPasswordField
 • Java Jlabel
 • Java JTextField
 • Java JTextArea
 • Java JCheckBox
 • Java JRadioButton
 • Java JComboBox
 • Java JTable
 • Java Jlist
 • Java Jpanel
 • Java JProgressBar
 • Java JSlider
5.JAVA
 • Life Cycle
 • Event Handling
 • Server Side (Session, Cache, Request, Response etc)
 • Server Controls (Validation controls, Data Source, Master Pages etc)
 • Controls
 • Managing states
6.GUI
 • Components
 • Frames
 • Fields
 • Event-Handling, Action Listeners, Mouse Listener
7.FILE I/ O
 • Read/ Write Files
8.MySQL Database System
 • Installation Overview
 • SQL summary
 • Tables
 • Views
 • Data Types
 • SQL Commands (Select, insert, delete, update etc)

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Programues në Java? Mundësi të panumërta në punësim dhe rritje në karrierë.

€80000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Java web developer
 • Android developer
 • Game developer
 • Ndërtimi i sistemeve të menaxhimit

Kompanitë

 • Amazon
 • Google
 • IBM
 • Lufthansa Industry Solutions
 • Verizon
 • Atlassian

  Certifikohu

Çertifikata-JAVA

  Kohëzgjatja:

8 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Me Java mund të ndërtohen aplikacione desktop, mobile, video lojra, sitseme të ndryshme menaxhimi.

Në ditët e sotme është rritur kërkesa për aplikacione mobile dhe kush më mirë se një programues në JAVA mund t’i ndërtojë. Çdo kompani ka nevojë për një sistem menaxhim dhe JAVA cilësohet si gjuha më e mirë e programimit të sistemeve.

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë