Mobile & Cloud

Bëhu autor i një aplikacioni Trajnimi Mobile & Cloud ka në fokus dizejnimin, ndërtimin dhe publikimin e aplikacionit tuaj mobile në Android apo në iOS. Gjatë trajnimit do të mësoni të përdorni teknologjinë cloud për të zhvilluar aplikacione në pajisjet tuaja mobile, që nuk janë gjë tjetër vecse aplikacione mobile, të cilat nuk janë të varura nga sistemet e funksionimit celular ose nga hapësira ruajtëse e pajisjeve mobile.

Fokusi i këtij trajnimi është të fitoni kompetencat e duhura në zhvillimin e aplikacioneve mobile, dhe të mund t’i ofroni tregut adaptimin e kësaj teknologjie të avancuar në sipërmarrje të ndryshme.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Aplikacione mobile për e – banking
 • Aplikacione mobile për e – shopping
 • Mobile Gaming
 • Mobile Health Care
1.Python x Mobile & Cloud
 • Basic Syntax
 • Variable Types
 • Operators
 • Decision making and Loops
 • Numbers, Strings, Lists, Tuples, Dictionaries
 • Functions, Modules, Files I/O
 • Classes/Objects
 • Regular Expressions
2.jQuery x Mobile & Cloud
 • jQuery Mobile
 • Json
 • jQuery ajax
3.How to make an app mockup
 • Build the data model
 • jQuery Mobile Boilerplate
 • List view representation
 • Loading Pages
 • Working with buttons
 • Working with forms
 • Mobilizing the apps to the devices with Cordova PhoneGap
4.Introduction to Django Framework
 • Views and URLconfs
 • Working with templates
 • Working with models
 • Working with forms
 • Deploying Django
 • Django Framework Laboratory work
 • Start building the server and admin panel
5.Introducing the REST API
 • Django REST Framework REST API
 • Serialization
 • Request and Responses
 • Class Based Views
 • Start building your REST Server Application
 • Connect your App with the server
6.Google Cloud App Deployment
 • Laboratory on app deployment to google cloud using GAE, GS, GSQL
 • Start Client (Mobile App) communication with the Cloud Server (GAE)
 • Advanced features (Facebook share, in -app purchases, push -up notifications and other app optimizat
 • Application System Presentation

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Në vitin 2021, të ardhurat e tregut publik cloud pritet të arrijnë 338,808

€83000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Cloud developer
 • Cloud engineer
 • Cloud architect
 • Cloud support engineer

Kompanitë

 • Amazon
 • Google
 • oracle
 • Microsoft
 • Cisco
 • Uber
 • facebook

  Certifikohu

Çertifikata-Mobile & Cloud

  Kohëzgjatja:

8 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Për të ndjekur praogramin trajnues në Mobile & Cloud paraprakisht duhet të keni njohuri në teknologjitë web: html + javascript.

Materialet e trajnimit janë të hartuara nga ekspertë të fushës, të cilet i kanë organizuar materialet në mënyrën më thjeshtë për ti mësuar.

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë